Inicjatywa Prevent and Protect Through Support (2PS) otrzymała dofinansowanie z unijnego programu Horyzont w zakresie badań i innowacji.

Wydarzenia zorganizowane przez PPBW odbyły się 27 i 28 września w Poznaniu. W trakcie pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili Areszt Śledczy w Poznaniu oraz wzięli udział w spotkaniu projektowym. Drugi dzień przeznaczony był dla osób zainteresowanych rezultatami projektu MIRAD.

Radykalizacja, polaryzacja, alienacja i ekstremizm są złożonymi procesami, których zapobieganie wymaga kompleksowego podejścia, dlatego w ramach projektu PARTICIPATION wykonaliśmy badania mające na celu analizę czynników prowadzących do tych zjawisk.

PPBW uczestniczyła w Dorocznym Spotkaniu Centrum Innowacji w Brukseli w roli przedstawiciela projektów EU-HYBNET i CYCLOPES.

Uczniowie (i nie tylko) I LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim mieli okazję wziąć udział w serii zajęć pilotażowego edukacyjnego programu zapobiegającemu radykalizacji wiodącej do dyskryminacji i mowy nienawiści pn. „ROZUMIEM=SZANUJĘ”.

Zjawisko radykalizacji i ekstremizmu staje się coraz większym zagrożeniem we współczesnym świecie. Osoby o skrajnych poglądach często mają problemy z prawem, a co za tym idzie, trafiają do więzień, placówek opiekuńczych lub są pod stałym nadzorem jednostek opieki społecznej.

Realizację projektu FORMOBILE zwieńczyła konferencja podsumowująca wyniki przeprowadzonych działań, która odbyła się w dniach 28-29 kwietnia br. w Hadze.

W dniu 24 lutego rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Ten tragiczny fakt spowodował napływ fali uchodźców, którzy z terenów objętych konfliktem zaczęli szukać bezpiecznego miejsca w krajach sąsiednich.

W dniu 29 października 2021 r. odbyły się warsztaty dla młodzieży poświęcone edukacji medialnej i krytycznemu myśleniu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Młodzieżową Radę Miasta Poznania oraz Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy z europejskim projektem EU-HYBNET.