Kontakt z działem Szkoleń i Audytów

ANETA JABŁOŃSKA
Starszy Specjalista ds. Organizacji Szkoleń

DZIAŁ SZKOLEŃ I AUDYTÓW POLSKIEJ PLATFORMY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
tel.: 61 861 24 46, kom.: 695 386 963
e-mail: szkolenia@ppbw.pl
www: szkolenia.ppbw.pl