Praktyczne porady dotyczące zdrowej diety, regularnej aktywności fizycznej, skutecznego zarządzania stresem oraz znaczenia regularnych badań lekarskich
My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Instytucje bezpośrednio współpracujące

Komenda Główna Policji

ul. Puławska 148/150,
02-514 Warszawa
www.policja.gov.pl

Komenda Główna Straży Granicznej

al. Niepodległości 100,
02-514 Warszawa
www.strazgraniczna.pl

Służba Więzienna

ul. Rakowiecka 37A,
02-521 Warszawa
www.sw.gov.pl

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Al. Ujazdowskie 9,
00-583 Warszawa
www.cba.gov.pl

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

ul. Jana Ostroroga 35,
01-163 Warszawa
www.wojsko-polskie.pl/kgzw

Krajowa Administracja Skarbowa

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa
www.gov.pl/web/kas

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11,
00-950 Warszawa
www.gov.pl/web/sprawiedliwosc

Sąd Najwyższy oraz wybrane sądy RP

pl. Krasińskich 2/4/6,
00-950 Warszawa
www.sn.pl

2734c4_1212d87021624a43af0b19140f3d41de_mv2

Powszechne jednostki Prokuratury RP – wybrane Prokuratury Rejonowe, Okręgowe, Regionalne

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. A. Fredry 10,
61-701 Poznań
www.ump.edu.pl

Politechnika Gdańska

ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk
www.pg.edu.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10,
60-967 Poznań
www.ue.poznan.pl

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1,
61-712 Poznań
www.amu.edu.pl

Politechnika Poznańska

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań
www.put.poznan.pl

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok 
www.uwb.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
www.agh.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna

ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa
www.wat.edu.pl

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Noskowskiego 10,
61-704 Poznań
www.pcss.pl

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

ul. Piotra Czajkowskiego 109,
51-150 Wrocław
www.awl.edu.pl

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 111,
12-100 Szczytno
www.wspol.edu.pl

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

al. gen. A. Chruściela „Montera” 105,
00-910 Warszawa
www.wichir.waw.pl

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7,
05-220 Zielonka
www.witu.mil.pl

25. Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego

ul. Piłsudskiego 72,
97-200 Tomaszów Mazowiecki
www.wojsko-polskie.pl/25bkpow

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

ul. Tyniecka 6,
30-319 Kraków
www.blind.krakow.pl

Polski Związek Niewidomych

ul. Konwiktorska 9,
00-216 Warszawa
www.pzn.org.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

pl. Przemysława 9,
62-005 Owińska
www.niewidomi.edu.pl