Branżowy Punkt Kontaktowy

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie umowy zawartej z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE funkcjonuje jako Branżowy Punkt Kontaktowy (BPK) Programów Badawczych UE w obszarze bezpieczeństwa.

Działalność informacyjno-doradcza prowadzona w ramach BPK ma na celu zwiększenie aktywnego udziału polskich służb mundurowych, instytucji sektora B+R oraz innych podmiotów w realizacji międzynarodowych projektów badawczych związanych z tematyką bezpieczeństwa.

Branżowy Punkt Kontaktowy realizuje następujące zadania:

  • Upowszechnianie informacji o programie Horyzont 2020 oraz innych Programach Badawczych UE wśród partnerów PPBW;
  • Organizowanie szkoleń i imprez promujących program Horyzont 2020;
  • Prowadzenie bliskiej współpracy z Europejskimi Platformami Technologicznymi i kluczowymi europejskimi organizacjami z sektora bezpieczeństwa;
  • Informowanie o organizowanych spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dotyczących Horyzont 2020 oraz o udziale w nich gości zagranicznych;
  • Informowanie o działaniach i wspólnych przedsięwzięciach z Platformami Technologicznymi krajowymi i europejskimi w zakresie Programu Horyzont 2020;
  • Wspieranie partnerów PPBW w przygotowywaniu wniosków, tworzeniu międzynarodowych konsorcjów poprzez poszukiwanie odpowiednich partnerów zagranicznych, a także w samej realizacji projektów finansowanych poprzez program Horyzont 2020;
  • Aktywna współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym.

Osoby i instytucje, które są zainteresowane otrzymywaniem newslettera poświęconego tematyce B+R w obszarze bezpieczeństwa w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020, prosimy o kontakt z nami na: natalia.jarmuzek@ppbw.pl.