My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Referencje

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie

Szkolenie pt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Słupcy

Szkolenie pt. „Nowe zagrożenia a odpowiedzialność szkoły i rodziców za wychowanie dziecka”.

Referencje Stowarzyszenie Grubno Szkoła Bez Granic Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie "Grubno - Szkoła Bez Granic"

Szkolenie pt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

Urząd gminy Rybczewice

Szkolenie pt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

Referencje sp im ks józefa baranowicza w szczercowie

Szkoła Podstawowa w Szczercowie

Szkolenie pt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

Referencje sp im Przyjaciol wielkopolski w jeziorkach

Szkoła Podstawowa w Jeziorkach

Szkolenie pt. „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole - dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania".

Referencje sp im Kornela Makuszyńskiego w Centum Oświatowym w Koszycach

Szkoła Podstawowa w Koszycach

Szkolenie pt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

Referencje - regionalna dyrekcja lasów państowych w Toruniu

RDLP Toruń

Szkolenie online pt. „Udostępnianie informacji publicznej w praktyce”.

Referencje - mops Karczewo

MOPS w Karczewie

Szkolenie pt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży".

Urząd Gminy Lyski

Szkolenie online pt. „Cyberbezpieczeństwo w administracji publicznej – aspekty prawne, organizacyjne i techniczne”.

Referencje - Urząd Gminy Lyski - 1

Urząd Gminy Lyski

Szkolenie online pt. „Etyka pracy w administracji publicznej – profilaktyka mobbingu”.

Gmina Kostrzyn

Szkolenie pt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa seniorów”.

Gmina Kostrzyn

Szkolenie pt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

SP4 Ostrów Wlkp.

Szkolenie pt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

Referencje Gmina-Kostrzyn

Gmina Kostrzyn

Szkolenie nt. współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Referencje Urząd Gminy w Godowie

Urząd Gminy w Godowie

Szkolenie pt. ,,Przeciwdziałanie korupcji w administracji publicznej”.

Referencje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie

GOPS w Tarczynie

Szkolenie pt. ,,Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

Referencje Miasto i Gmina Kańczuga

Miasto i Gmina Kańczuga

Szkolenie pn. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

Referencje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

WSA w Gliwicach

Organizacja szkolenia nt. cyberbezpieczeństwa.

Referencje - Wody Polskie

Wody Polskie

Przeprowadzenie szkolenia pn. „Sygnaliści w instytucji”.

Referencje - Instytut Chemii Fizycznej PAN

Urząd Dozoru Technicznego

Szkolenie z zakresu etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktom interesów.

Referencje - Instytut Chemii Fizycznej PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Szkolenie na temat przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej.

Referencje - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

RDLP Toruń

Szkolenie pt. „Udostępnianie informacji publicznej w praktyce”.

Urząd Miejski w Cieszynie

Przeprowadzenie szkolenia nt. cyberbezpieczeństwa.

Dom „Szansa” w Kosewie

Organizacja spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską.

Miasto i Gmina Buk

Szkolenie nt. nieuczciwych umów w ramach projektu „Tydzień Seniora”.

PUP Łódź

Szkolenie pn. „Etyka w pracy urzędnika Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”.

WORD Warszawa

Zajęcia poświęcone przeciwdziałaniu zjawisku korupcji.

PWiK Gliwice

Szkolenie pt. „Etyka i profilaktyka mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy”.

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Przeprowadzenie szkolenia nt. etyki.

Urząd Dozoru Technicznego

Szkolenie z zakresu etyki i antykorupcji.

Sąd Rejonowy w Iławie

Szkolenie na temat cyberbezpieczeństwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Przeprowadzenie szkoleń z cyberbezpieczeństwa.

Sąd Okręgowy w Elblągu

Szkolenie z udostępniania informacji publicznej.

SZKOŁA PODSTAWOWA W JEZIORKACH

Podziękowania za pomoc w organizacji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2019.

Urząd Miejski w Gostyniu

Przeprowadzenie szkolenia nt. cyberbezpieczeństwa.

Stowarzyszenie Jeżyczanie

Spotkanie dla Jeżyckiego Klubu Seniora nt. bezpieczeństwa w Internecie i ochrony danych.

ZDiT Koszalin

Szkolenie pt. "Udostępnianie informacji publicznej w praktyce".

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Szkolenie z udostępniania informacji publicznej w działalności sądów powszechnych.

Minister Cyfryzacji

Podziękowania za udział w akcji Cyfrowa Majówka.

Sąd Okręgowy Piotrków Trybunalski

Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Urząd Gminy w Wodzieradach

Szkolenie nt. dostępu do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Straż Miejska Poznań

Szkolenie z zakresu konstruowania programów profilaktycznych.

PUW w Białymstoku

Szkolenie pn. "Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów w administracji publicznej".

WIIH Olsztyn

Szkolenie pt. "Etyka w pracy urzędnika".

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej w Jeziorkach.

WORD Poznań

Szkolenie w temacie cyberbezpieczeństwa.

PSSE Łódź

Szkolenie z przetwarzania danych osobowych w świetle RODO.

RIO Olsztyn

Szkolenie z etyki pracy w administracji publicznej.

Urząd Gminy Żukowo

Szkolenie z obszaru cyberbezpieczeństwa.

KRUS Poznań

Szkolenie z ochrony danych osobowych.

GDDKiA

Szkolenie z zakresu antykorupcji.

KWP w Lublinie

Szkolenie z zakresu udostępniania informacji publicznej.

ROPS Województwa Śląskiego

Szkolenie nt. motywowania osadzonych z problemem uzależnienia do zmiany nawyków.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Przeprowadzenie szkolenia pt. "Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej".

ROPS Województwa Śląskiego

Przeprowadzenie szkolenia pt. "Uzależnienie od narkotyków - diagnoza i wczesna interwencja".

RIO w Rzeszowie

Szkolenie z przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej.

ZS nr 1 w Szczytnie

Szkolenie w zakresie Bezpieczeństwa Sieci Komputerowych (Testy Penetracyjne).

MZDW Warszawa

Szkolenie z etyki i zapobiegania korupcji.

PWiK Gliwice

Przeprowadzenie szkolenia pt. "Przeciwdziałanie korupcji w administracji publicznej".

Referencje UM Olsztyn

Szkolenie z zakresu antykorupcji.

MZDW Warszawa

Szkolenie z udostępniania informacji publicznej w praktyce.

JOWES

Szkolenie z zakresu RODO w księgowości.

Podlaski Urząd Wojewódzki

Szkolenie z etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów w administracji publicznej.

ZUS Warszawa

Szkolenie z udostępniania informacji publicznej w praktyce.

OSiR Dzierżoniów

Szkolenie z przetwarzania danych osobowych w świetle RODO.

Urząd Gminy Lyski

Szkolenie z przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej.

Urząd Gminy Lyski

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa.

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu

Szkolenie z przetwarzania danych w świetle RODO.

UM Województwa Małopolskiego

Szkolenie z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Agencja Rozwoju Regionalnego

Szkolenie z RODO w obszarze księgowości.

Urząd Miasta i Gminy Kunów

Przeprowadzenie szkolenia w ramach audytu RODO.

UM Województwa Lubelskiego

Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Urząd Miasta i Gminy Kunów

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa RODO.

PSSE Mińsk Mazowiecki

Konsultacje warsztatowe z zakresu RODO.

ZOZ Wągrowiec

Przeprowadzone szkolenie z RODO.

PSSE Mińsk Mazowiecki

Konsultacje warsztatowe z zakresu RODO.

WORD Poznań

Szkolenie z przetwarzania danych w świetle RODO.

LPGK Legnica

Przeprowadzone szkolenie z przetwarzania danych osobowych w świetle RODO.

MOPS Elbląg

Szkolenie z przetwarzania danych osobowych w świetle RODO.

PGK Dolina Baryczy

Szkolenie dotyczące RODO oraz jawności życia publicznego.

Orkiestra Kameralna PR

Szkolenie z zakresu udostępniania informacji publicznej.

PSSE Grudziądz

Szkolenie dotyczące RODO oraz udostępniania informacji publicznej.

Urząd Miasta Sochaczew

Szkolenie z zakresu RODO.

PSSE Piotrków Trybunalski

Szkolenie dotyczące RODO.

WSSE Rzeszów

Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Gmina Godów

Szkolenie z przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej.

ZGM w Grodzisku Maz.

Audyt z zakresu ochrony danych osobowych.

MORD Kraków

Przeciwdziałanie korupcji w administracji publicznej.

Biuro Rozwoju Gdańska

Szkolenie z przeciwdziałania korupcji.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Szkolenie z przetwarzania danych osobowych.

Urząd Statystyczny w Opolu

Szkolenie z przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO.

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

WSSE Gorzów Wlkp.

Szkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych.

CUPT

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracowników CUPT w obszarze IT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla WSA w Gliwicach.

Gmina Kobylnica

Szkolenie z zakresu cyberprzestępczości.

Urząd Miasta Lublin

Przeprowadzone szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Kozienicki Dom Kultury

Przeprowadzone szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Szkolenie z prowadzenia działalności gospodarczej.

Dolnośląska Inspekcja Sanitarna

Szkolenie pn. "Udostępnianie informacji publicznej w praktyce".

Śląski Uniwersytet Medyczny

Wykonany audyt bezpieczeństwa wewnętrznego organizacji.

Urząd Dozoru Technicznego

Szkolenie z obszaru antykorupcji.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Specjalistyczny Szpital w Tarnowie

Przeprowadzone szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

PSSE Dzierżoniów

Przeprowadzone szkolenie z zakresu udostępniania informacji publicznej.

PSSE w Grudziądzu

Przeprowadzone szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Przeprowadzone szkolenie z zakresu antykorupcji.

Urząd Miasta Bochnia

Przeprowadzone szkolenie z zakresu antykorupcji.

Ministerstwo Zdrowia

Przeprowadzone szkolenie z zakresu antykorupcji.

CUPT

Przeprowadzone szkolenie z zakresu antykorupcji.

Regionalna Izba Obrachunkowa

Przeprowadzone szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Izba Administracji Skarbowej

Przeprowadzone szkolenie z zakresu PHP.