Pracuj w PPBW - proces rekrutacju

Z roku na rok działania Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego obejmują coraz większą liczbę realizowanych projektów badawczo-rozwojowych, organizowanych konferencji i wydarzeń, a także przeprowadzonych szkoleń oraz warsztatów. W związku z tym regularnie dołączają do nas nowe osoby, które wnosząc wartość dodaną do PPBW, pozwalają poszerzać zakres wykonywanych zadań.

Praca w PPBW zapewnia interesujący zakres obowiązków, poszerzanie kompetencji i współpracę z międzynarodowymi partnerami. Dbamy o to, aby dobre relacje i pozytywna atmosfera w zespole nadal zapewniały naszym pracownikom komfortowe warunki rozwoju zawodowego.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy. Jeżeli czujesz, że któraś z nich odpowiada Twoim oczekiwaniom i kompetencjom, odpowiedz na nią i dołącz do PPBW!

Aktualne oferty pracy w PPBW:

Trwa nabór na stanowisko: Specjalista ds. Komunikacji 

Wymagania:

 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • wcześniejsze doświadczenie zawodowe na stanowisku z zakresu komunikacji,
 • zainteresowanie komunikacją oraz zaangażowanie w ten temat,
 • umiejętność tworzenia oraz edycji artykułów, informacji prasowych i postów social media,
 • zaznajomienie z systemami CMS (np. WordPress, Joomla itd.) lub podstawowe umiejętności HTML,
 • obsługa pakietu Microsoft Office (zwłaszcza PowerPoint, Word, Outlook i Excel),
 • znajomość aktualnych trendów z zakresu komunikacji online, marketingu i public relations,
 • łatwość w poszukiwaniu rozwiązań bieżących problemów.

Mile widziane:

 • znajomość programów do edycji grafiki lub wideo, np. Photoshop, Illustrator, Canva, Premiere lub DaVinci Resolve,
 • studentka lub student kierunku z obszaru związanego z komunikacją (np. marketing, public relations, dziennikarstwo itd.),
 • wiedza nt. technologii oraz innowacji,
 • doświadczenie w sektorze bezpieczeństwa,
 • wiedza dot. projektów finansowanych przez Komisję Europejską, zwłaszcza w ramach programów Horyzont 2020, Horyzont Europa i Internal Security Fund.

Obowiązki:

 • tworzenie i edycja artykułów oraz treści pisanych (artykuły, informacje prasowe, newslettery, dokumenty dot. komunikacji, raporty),
 • organizacja wydarzeń i konferencji,
 • administrowanie stronami internetowymi (tworzenie treści oraz ich edycja),
 • opracowywanie postów do wykorzystania w social media,
 • wyszukiwanie informacji związanych z projektami realizowanymi przez PPBW,
 • przygotowywanie prostych treści graficznych,
 • budowanie relacji i kontaktów z osobami zaangażowanym w działania z obszaru bezpieczeństwa,
 • zapewnianie ciągłości komunikacji, włączając w to sytuacje kryzysowe,
 • uczestnictwo w wyjazdach służbowych w celu prezentowania aktualnego stanu prac w projektach i budowania relacji z osobami zaangażowanymi w inicjatywy z udziałem PPBW.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony i po roku na czas nieokreślony (poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym),
 • pracę w zgranym i rozwijającym się zespole,
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w europejskich projektach realizowanych na zamówienie Komisji Europejskiej,
 • pracę w języku angielskim w międzynarodowym środowisku,
 • możliwość wdrażania swoich pomysłów i rozwiązań,
 • pracę w przestronnym biurze w centrum Poznania,
 • dofinansowanie Karty Multisport i zajęć sportowych odbywających się raz w tygodniu w biurze,
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: cd-recruitment@ppbw.pl. Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Komunikacji. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.

Trwa nabór na stanowisko: Praktykant/Stażysta w Dziale Projektów

Miejsce pracy: Poznań (nie oferujemy pracy zdalnej).

Zadania:

 • bieżąca realizacja projektów europejskich,
 • organizacja wydarzeń projektowych,
 • aktualizacja baz danych,
 • prace techniczne i administracyjne,
 • przygotowywanie raportów, notatek ze spotkań,
 • inne zadania związane z codziennym życiem projektowym Działu.

Oczekiwania:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego jest warunkiem koniecznym,
 • zaangażowanie i pasja w wykonywaniu zadań,
 • dokładność i sumienność,
 • chęci rozwoju,
 • pozytywne nastawienie.

Mile widziane:

 • status studenta (bądź absolwenta) jednego z kierunków studiów, takich jak: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, socjologia, kryminologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, kognitywistyka, politologia, stosunki międzynarodowe,
 • zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa,
 • zainteresowanie uczestniczeniem w realizacji międzynarodowych projektów,
 • chęć kontynuowania współpracy po odbyciu praktyk.

Oferujemy:

 • możliwość rozpoczęcia praktyk od zaraz,
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w europejskich projektach realizowanych na zamówienie Komisji Europejskiej w tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
 • możliwość kontynuowania umowy po odbyciu praktyk,
 • elastyczne dni i godziny praktyk (pomiędzy godziną 9:00-16:00),
 • praktyki w centrum Poznania, w przestronnym, jasnym biurze,
 • pozytywną atmosferę,
 • referencje i zaświadczenie po odbyciu praktyk.

Wszystkie zainteresowane osoby o przesłanie na adres mailowy sekretariat@ppbw.pl  krótkiej informacji dlaczego aplikujesz, czego oczekujesz od praktyk oraz o dołączenie CV. Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko Praktykant/Stażysta w Dziale Projektów. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.

Trwa nabór na stanowisko: Project Manager.

Miejsce pracy: Poznań (nie oferujemy pracy zdalnej).

Zadania:

 • merytoryczna realizacja międzynarodowych projektów z obszaru bezpieczeństwa finansowanych w ramach programów Horyzont Europa / Internal Security Fund i innych;
 • pełnienie roli osoby do kontaktu w projekcie ze strony PPBW dla koordynatora projektu i partnerów;
 • dbałość o terminową i jakościową realizację zadań zgodnych z harmonogramem projektu;
 • dostarczanie zaplanowanych rezultatów zadań projektowych (w tym raporty, opracowania itd.);
 • planowanie działań projektowych;
 • angażowanie zespołu PPBW (w tym ekspertów zewnętrznych) w zadania projektowe i nadzór nad pracami zespołu;
 • monitorowanie postępów w projekcie;
 • monitorowanie i nadzór nad budżetem projektu (przy współpracy z osobą odpowiedzialną za finanse);
 • analiza i zarządzanie ryzykiem w projekcie;
 • uczestniczenie w spotkaniach wewnętrznych oraz w spotkaniach projektowych (w Polsce i za granicą);
 • prowadzenie i przygotowywanie spotkań związanych z realizacją projektu;
 • nadzór nad sporządzaniem właściwej dokumentacji projektowej;
 • uczestniczenie w pisaniu nowych wniosków.

Oczekiwania:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku Project Managera w szczególności projektów realizowanych w ramach programów ramowych UE;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie – warunek konieczny;
 • umiejętność pracy w zespole, w tym również jako lider;
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne;
 • umiejętność delegowania zadań i ich monitorowania;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu Microsoft Office, w tym Excela;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów / proponowania rozwiązań.

Oferujemy:

 • umowa o pracę na czas określony i po roku na czas nieokreślony;
 • pracę w zgranym zespole;
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w europejskich projektach realizowanych na zamówienie Komisji Europejskiej;
 • pracę w języku angielskim w międzynarodowym środowisku;
 • możliwość wdrażania swoich pomysłów i rozwiązań;
 • pracę w przestronnym biurze w centrum Poznania;
 • dofinansowanie Karty Multisport i zajęć sportowych odbywających się raz w tygodniu w biurze;
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko Project Manager. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.

Trwa nabór na stanowisko: Starszy Specjalista ds. Realizacji Projektów UE.

Miejsce pracy: Poznań (nie oferujemy pracy zdalnej).

Twój zakres obowiązków

 • prace merytoryczne, techniczne oraz organizacyjne związane z realizacją projektów europejskich finansowanych w szczególności w ramach programu Horyzont 2020/Horyzont Europa/Internal Security Fund/JUSTICE (obszar bezpieczeństwo),
 • prawidłową realizację zadań projektowych zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym (przy współpracy z osobą zajmującą się rozliczeniem finansowym projektów),
 • raportowanie postępu prac oraz istotnych ryzyk dla prowadzonych projektów oraz zadań,
 • przygotowywanie merytorycznej dokumentacji projektowej do kontroli wewnętrznej/ zewnętrznej,
 • monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu projektu,
 • archiwizowanie dokumentacji związanej z projektem,
 • prace związane z przygotowywaniem nowych wniosków o finansowanie projektów w ramach programu Horyzont Europa/ Internal Security Fund oraz innych programów Unii Europejskiej z obszaru bezpieczeństwa,
 • udział w spotkaniach w kraju i za granicą.

Nasze wymagania

 • co najmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego w realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 lub innych programów finansujących projekty europejskie,
 • bardzo dobrej/biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny,
 • ukończenie (lub w trakcie) kierunków studiów, takich jak: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, socjologia, kryminologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny – mile widziane,
 • doświadczenia w pracy zespołowej i projektowej,
 • dobrej organizacji pracy własnej i motywacji do osiągnięcia zamierzonego celu,
 • dokładności, skrupulatności, sumienności,
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • mile widziane doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi.

To oferujemy

 • umowę o pracę,
 • dobre relacje w zespole i pozytywną atmosferę,
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w europejskich projektach realizowanych na zamówienie Komisji Europejskiej,
 • pracę w języku angielskim w międzynarodowym środowisku,
 • przestronne biuro w centrum Poznania,
 • dofinansowanie do Karty Multisport,
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej medycznej i zajęć sportowych odbywających się raz w tygodniu w biurze.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko Starszy Specjalista ds. Realizacji Projektów UE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.

Trwa nabór na stanowisko: Specjalista ds. Realizacji Projektów UE.

Miejsce pracy: Poznań (nie oferujemy pracy zdalnej).

Twój zakres obowiązków:

 • wsparcie prac merytorycznych, technicznych oraz organizacyjnych związanych z realizacją projektów europejskich finansowanych w szczególności w ramach programu Horyzont 2020/Horyzont Europa/Internal Security Fund/JUSTICE (obszar bezpieczeństwo),
 • dbanie o prawidłową realizację zadań projektowych zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym (przy współpracy z osobą zajmującą się rozliczeniem finansowym projektów),
 • raportowanie postępu prac oraz istotnych ryzyk dla prowadzonych projektów oraz zadań,
 • wsparcie w przygotowywaniu merytorycznej dokumentacji projektowej do kontroli wewnętrznej/zewnętrznej,
 • monitoring zadań w projekcie zgodnie z harmonogramem prac,
 • archiwizowanie dokumentacji związanej z projektem,
 • wsparcie prac związanych z przygotowywaniem nowych wniosków o finansowanie projektów w ramach programu Horyzont Europa/ Internal Security Fund oraz innych programów Unii Europejskiej z obszaru bezpieczeństwa,
 • udział w spotkaniach w kraju i za granicą.

Nasze wymagania:

 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 lub innych programów finansujących projekty europejskie – warunek konieczny,
 • bardzo dobra/biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny (rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w języku angielskim),
 • ukończenie (lub w trakcie) kierunków studiów, takich jak: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, socjologia, kryminologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny – mile widziane,
 • doświadczenie w pracy zespołowej i projektowej (rozumienie cyklu życia projektu),
 • dobra organizacja pracy własnej i motywacji do osiągnięcia zamierzonego celu,
 • dokładność, skrupulatność, sumienność,
 • umiejętność proponowania rozwiązań w sytuacjach problematycznych,
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • umiejętność tworzenia przyjaznych prezentacji w PowerPoint,
 • mile widziane doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi.

To oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • dobre relacje w zespole i pozytywną atmosferę,
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w europejskich projektach realizowanych na zamówienie Komisji Europejskiej,
 • pracę w języku angielskim w międzynarodowym środowisku,
 • przestronne biuro w centrum Poznania,
 • dofinansowanie do Karty Multisport,
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej i zajęć sportowych odbywających się raz w tygodniu w biurze.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Realizacji Projektów UE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”R

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy Kandydatki/Kandydata na stanowisko: Młodszy Specjalista ds. Koordynacji Podróży Służbowych i Organizacji Spotkań.

Miejsce pracy: Poznań

Twój zakres obowiązków:

 • organizacja delegacji krajowych i zagranicznych dla pracowników,
 • zamawianie biletów kolejowych i lotniczych, rezerwację noclegów,
 • rozliczanie delegacji służbowych,
 • opis i dekretacja faktur zakupowych,
 • współpraca z działem administracyjno – prawnym,
 • optymalizacja kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi, bezpieczeństwa i standardu podróży,
 • Wsparcie w organizacji spotkań i konferencji (poszukiwanie i rezerwowanie hoteli i sal konferencyjnych, zamawianie cateringu, itp.).

Nasze wymagania:

 • doświadczenie zawodowe w organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych,
 • znajomość przepisów księgowo – prawnych w zakresie rozliczania delegacji,
 • praktyczną znajomość obsługi Pakietu MS Office (w szczególności Excel),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu bardzo dobrym,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • dobrą organizację pracy własnej i motywację do osiągnięcia zamierzonego celu,
 • dokładność, skrupulatność, sumienność w wykonywaniu zleconych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole.

To oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • dobre relacje w zespole i pozytywną atmosferę,
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w ciekawych projektach międzynarodowych i krajowych,
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej,
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych,
 • dofinansowanie Karty Multisport,
 • przestronne biuro w centrum Poznania.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl. Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko: Młodszy Specjalista ds. Koordynacji Podróży Służbowych i Organizacji Spotkań. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy Kandydatki/Kandydata na stanowisko: Młodszy Specjalista ds. Rozliczania Projektów.

Miejsce pracy: Poznań

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za:

 • wspieranie prawidłowej realizacji projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020/Horyzont Europa/Internal Security Fund oraz innych środków krajowych i europejskich pod względem finansowym,
 • wspieranie monitoringu poprawności wydawania środków zgodnie z wnioskiem projektowym i umową o dofinansowanie projektów,
 • bieżące tworzenie i archiwizowanie dokumentacji rozliczeniowej związanej z projektami,
 • nadzór i prowadzenie dokumentacji czasu pracy personelu projektów w oparciu o wewnętrzny system raportowania oraz wytyczne,
 • wprowadzanie danych do wewnętrznego systemu raportowania, nadzór nad prawidłowym opisem dokumentów pod względem kwalifikacji kosztów,
 • przygotowywanie zestawień wydatków i danych do raportów, sprawozdań i wniosków, zadania związane z kontrolą wewnętrzną dokumentów i prawidłowości obliczeń,
 • inne zadania związane z finansowymi aspektami realizacji projektów.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie zawodowe w rozliczaniu finansowym projektów realizowanych w ramach programów ramowych UE – warunek konieczny,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu bardzo dobrym,
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excela w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,
 • umiejętność czytania dokumentów finansowych (głównie faktur) pod kątem prawidłowości wystawienia (zgodność z przepisami i wymogami kontroli finansowej),
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy z perspektywy obowiązujących przepisów prawa pracy,
 • umiejętność analizy wytycznych i regulaminów oraz przepisów pod kątem prawidłowości wydatkowania środków,
 • dobra organizacja pracy własnej i motywacja do osiągnięcia zamierzonego celu,
 • dokładność, skrupulatność, sumienność w wykonywaniu zleconych zadań,
 • wytrwałość i motywacja w pracy związanej z procedowaniem dużej ilości dokumentów i wykonywaniem zadań powtarzalnych,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • dobre relacje w zespole i pozytywną atmosferę,
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w ciekawych projektach międzynarodowych i krajowych,
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej,
 • dofinansowanie Karty Multisport,
 • przestronne biuro w centrum Poznania.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl. Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko: Młodszy Specjalista ds. Rozliczania Projektów. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego poszukuje do współpracy ekspertów zajmujących się tematyką radykalizacji.

Przewidywany zakres działań obejmuje:

 • prowadzenie prac badawczych (w ramach projektów B+R);
 • wsparcie zespołu w przygotowywaniu metodologii (koncepcja oraz narzędzia badawcze) realizowanych zadań;
 • realizacja prac merytorycznych związanych z zadaniami PPBW w projektach (np. przeprowadzanie wywiadów, ankiet, warsztatów, szkoleń, przygotowywanie wkładu do raportów, analiza zgromadzonego materiału i konstruowanie wniosków);
 • prowadzenie szkoleń, spotkań lub wydarzeń organizowanych przez PPBW w tej w tematyce;
 • opracowywanie raportów oraz skondensowanych notatek związanych z tematyką;
 • uczestniczenie w spotkaniach wewnętrznych z zespołem oraz partnerami projektu (online, F2F; w języku polskim oraz angielskim).

Oferujemy:

 • pracę w języku angielskim w ramach wybranych projektów europejskich PPBW realizowanych z obszaru radykalizacji (INDEED, MIRAD, PARTICIPATION, R4JUST);
 • zatrudnienie na umowę zlecenie (w przypadku epizodycznych zleceń) lub umowę o pracę na określoną liczbę godzin miesięcznie (w przypadku długotrwałej współpracy);
 • możliwość angażowania się w nowe krajowe i międzynarodowe projekty oraz inicjatywy w obszarze przeciwdziałania radykalizacji podejmowane przez PPBW;
 • możliwość publikowania artykułów naukowych w celu wzbogacenia dorobku naukowego.

Doświadczenie w realizacji projektów europejskich jest mile widziane. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie jest warunkiem koniecznym.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl lub za pośrednictwem portalu LinkedIn. Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko: Ekspert ds. Przeciwdziałania Radykalizacji. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.