Pracuj w PPBW - proces rekrutacju

Z roku na rok działania Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego obejmują coraz większą liczbę realizowanych projektów badawczo-rozwojowych, organizowanych konferencji i wydarzeń, a także przeprowadzonych szkoleń oraz warsztatów. W związku z tym regularnie dołączają do nas nowe osoby, które wnosząc wartość dodaną do PPBW, pozwalają poszerzać zakres wykonywanych zadań.

Praca w PPBW zapewnia interesujący zakres obowiązków, poszerzanie kompetencji i współpracę z międzynarodowymi partnerami. Dbamy o to, aby dobre relacje i pozytywna atmosfera w zespole nadal zapewniały naszym pracownikom komfortowe warunki rozwoju zawodowego.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy. Jeżeli czujesz, że któraś z nich odpowiada Twoim oczekiwaniom i kompetencjom, odpowiedz na nią i dołącz do PPBW!

Aktualne oferty pracy w PPBW:

We are looking to employ a Communication Specialist responsible for a dedicated set of tasks related to one of the platform’s most strategic initiatives.

The successful candidate will work autonomously to implement a strategic plan created in collaboration with their direct supervisor and project stakeholders.

The position is for 6 months with the possibility of a contract extension based on job performance and the outcomes and feedback provided by the client.

The role provides a fantastic chance to engage and collaborate with various leading innovation initiatives in areas pertinent to EU security. The successful candidate will work closely with the PPHS’ Communication team to create and implement content and materials to be consumed by practitioners and researchers across the EU.

An independent and driven individual is required to grasp this challenge and implement the necessary actions timely and pragmatically.

The position may involve travel to aid the elicitation of key results and actions from various European projects. However, the substantive work can be completed remotely on a flexible basis.

Requirements:

 • A self-starter that is driven and is happy to work autonomously
 • Excellent verbal and written communications skills (English)
 • Prior experience working in a communication position
 • A passion for communication and engagement
 • Ability to create and edit articles, press releases and social media posts
 • Knowledge of content management systems (WordPress, Joomla, etc, and/or basic HTML
 • Familiarity with PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Outlook and Microsoft Excel
 • Awareness of current trends in online communication, marketing and public relations
 • An ability to interact and engage colleagues remotely
 • A solution-focused mentality.

Nice to have:

 • Familiarity with Adobe graphic programmes and/or online graphic editors, eg. Canva
 • Communication-related student (eg. marketing, public relations, journalism etc.)
 • Knowledge of content management systems (WordPress, Joomla, etc, and/or basic HTML
 • An understanding and knowledge of technology and innovation.

Responsibilities:

 • Writing articles and website content
 • Engaging stakeholders across Europe to implement strategic planning
 • Administration of website content (creation/editing/adjusting)
 • Creating content for social media
 • Researching and identifying suitable content for dedicated initiatives
 • Preparation of project Newsletters and Press Releases
 • Preparing simple graphic materials
 • Building relations and establishing contacts across multiple security domains.

Position Offering:

 • Employment contract for a definite period and one year later for an indefinite period
 • Work in a well-coordinated and growing team
 • Opportunity to develop and participate in European projects commissioned by the European Commission
 • Work in English in an international environment
 • Possibility to implement your ideas and solutions
 • Work in a spacious office in the centre of Poznań
 • Co-financing for the Multisport Card and sports activities held once a week in the office
 • Possibility of joining private medical care.

All interested persons are asked to send their CV to the following e-mail address: sekretariat@ppbw.pl. The employer reserves the right to reply to selected applications.

In your CV, please include the consent to the processing of personal data with the following content: „I hereby consent to the processing of my personal data by the Polish Platform for Homeland Security in order to recruit for the position of Communication Specialist. At the same time, I declare that I provide my personal data completely voluntarily.”

W związku z dynamicznym rozwojem Działu ds. Komunikacji poszukujemy kandydatki lub kandydata na stanowisko Młodszy Specjalista ds. Komunikacji. Nowozatrudniona osoba będzie miała okazję nabrać doświadczenia w obszarach związanych z:

 • opracowywaniem prostych materiałów graficznych,
 • tworzeniem treści pisanych,
 • organizacją wydarzeń,
 • budowaniem relacji z partnerami,
 • przygotowywaniem prezentacji dot. wybranych obszarów działań PPBW.

Podczas pracy w PPBW rozwiniesz swoje umiejętności oraz zdobędziesz nowe kompetencje. Na podstawie zaangażowania w różnorodne obowiązki ocenisz, które z nich najbardziej odpowiadają Twoim zainteresowaniem.

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języków polskiego i angielskiego w mowie oraz piśmie,
 • zainteresowanie komunikacją oraz zaangażowanie w ten temat,
 • umiejętność tworzenia oraz edycji artykułów, informacji prasowych i postów social media,
 • obsługa pakietu Microsoft Office (PowerPoint, Word, Outlook, Excel),
 • znajomość aktualnych trendów z zakresu komunikacji online, marketingu i public relations,
 • chęć poszerzania kompetencji oraz pracy w zespole,
 • dobre umiejętności interpersonalne,
 • łatwość w poszukiwaniu rozwiązań bieżących problemów.

Mile widziane:

 • znajomość programów graficznych Adobe lub edytorów graficznych online, np. Canva,
 • studentka lub student kierunku z obszaru związanego z komunikacją (np. marketing, public relations, dziennikarstwo itd.),
 • zaznajomienie z systemami CMS (np. WordPress, Joomla itd.) lub podstawowe umiejętności HTML,
 • wcześniejsze doświadczenie zawodowe na stanowisku z zakresu komunikacji.

Obowiązki:

 • tworzenie artykułów oraz treści pisanych,
 • administrowanie stronami internetowymi (tworzenie treści oraz ich edycja),
 • opracowywanie postów do wykorzystania w social media,
 • wyszukiwanie oraz identyfikowanie informacji związanych z projektami realizowanymi przez PPBW,
 • branie udziału w tworzeniu newsletterów, a także informacji prasowych,
 • przygotowywanie prostych treści graficznych,
 • współpraca z zespołem podczas realizacji zadań z obszaru komunikacji,
 • tworzenie prezentacji PowerPoint oraz edytowanie i dopasowywanie zawartych w nich treści.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony i po roku na czas nieokreślony,
 • pracę w zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w europejskich projektach realizowanych na zamówienie Komisji Europejskiej,
 • pracę w języku angielskim w międzynarodowym środowisku,
 • możliwość wdrażania swoich pomysłów i rozwiązań,
 • pracę w przestronnym biurze w centrum Poznania,
 • dofinansowanie Karty Multisport i zajęć sportowych odbywających się raz w tygodniu w biurze,
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko Młodszy Specjalista ds. Komunikacji. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.

Trwa nabór na stanowisko: Project Manager.

Miejsce pracy: Poznań (nie oferujemy pracy zdalnej).

Zadania:

 • merytoryczna realizacja międzynarodowych projektów z obszaru bezpieczeństwa finansowanych w ramach programów Horyzont Europa / Internal Security Fund i innych;
 • pełnienie roli osoby do kontaktu w projekcie ze strony PPBW dla koordynatora projektu i partnerów;
 • dbałość o terminową i jakościową realizację zadań zgodnych z harmonogramem projektu;
 • dostarczanie zaplanowanych rezultatów zadań projektowych (w tym raporty, opracowania itd.);
 • planowanie działań projektowych;
 • angażowanie zespołu PPBW (w tym ekspertów zewnętrznych) w zadania projektowe i nadzór nad pracami zespołu;
 • monitorowanie postępów w projekcie;
 • monitorowanie i nadzór nad budżetem projektu (przy współpracy z osobą odpowiedzialną za finanse);
 • analiza i zarządzanie ryzykiem w projekcie;
 • uczestniczenie w spotkaniach wewnętrznych oraz w spotkaniach projektowych (w Polsce i za granicą);
 • prowadzenie i przygotowywanie spotkań związanych z realizacją projektu;
 • nadzór nad sporządzaniem właściwej dokumentacji projektowej;
 • uczestniczenie w pisaniu nowych wniosków.

Oczekiwania:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku Project Managera w szczególności projektów realizowanych w ramach programów ramowych UE;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie – warunek konieczny;
 • umiejętność pracy w zespole, w tym również jako lider;
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne;
 • umiejętność delegowania zadań i ich monitorowania;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu Microsoft Office, w tym Excela;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów / proponowania rozwiązań.

Oferujemy:

 • umowa o pracę na czas określony i po roku na czas nieokreślony;
 • pracę w zgranym zespole;
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w europejskich projektach realizowanych na zamówienie Komisji Europejskiej;
 • pracę w języku angielskim w międzynarodowym środowisku;
 • możliwość wdrażania swoich pomysłów i rozwiązań;
 • pracę w przestronnym biurze w centrum Poznania;
 • dofinansowanie Karty Multisport i zajęć sportowych odbywających się raz w tygodniu w biurze;
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko Project Manager. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy Kandydatki/Kandydata na stanowisko: Młodszy specjalista / specjalistka ds. rozliczania projektów.

Miejsce pracy: Poznań

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za:

 • wspieranie prawidłowej realizacji projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020/Horyzont Europa/Internal Security Fund oraz innych środków krajowych i europejskich pod względem finansowym,
 • wspieranie monitoringu poprawności wydawania środków zgodnie z wnioskiem projektowym i umową o dofinansowanie projektów,
 • bieżące tworzenie i archiwizowanie dokumentacji rozliczeniowej związanej z projektami,
 • nadzór i prowadzenie dokumentacji czasu pracy personelu projektów w oparciu o wewnętrzny system raportowania oraz wytyczne,
 • wprowadzanie danych do wewnętrznego systemu raportowania, nadzór nad prawidłowym opisem dokumentów pod względem kwalifikacji kosztów,
 • przygotowywanie zestawień wydatków i danych do raportów, sprawozdań i wniosków, zadania związane z kontrolą wewnętrzną dokumentów i prawidłowości obliczeń,
 • inne zadania związane z finansowymi aspektami realizacji projektów.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie zawodowe w rozliczaniu finansowym projektów realizowanych w ramach programów ramowych UE – warunek konieczny,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu bardzo dobrym,
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excela w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,
 • umiejętność czytania dokumentów finansowych (głównie faktur) pod kątem prawidłowości wystawienia (zgodność z przepisami i wymogami kontroli finansowej),
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy z perspektywy obowiązujących przepisów prawa pracy,
 • umiejętność analizy wytycznych i regulaminów oraz przepisów pod kątem prawidłowości wydatkowania środków,
 • dobra organizacja pracy własnej i motywacja do osiągnięcia zamierzonego celu,
 • dokładność, skrupulatność, sumienność w wykonywaniu zleconych zadań,
 • wytrwałość i motywacja w pracy związanej z procedowaniem dużej ilości dokumentów i wykonywaniem zadań powtarzalnych,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • dobre relacje w zespole i pozytywną atmosferę,
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w ciekawych projektach międzynarodowych i krajowych,
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej,
 • dofinansowanie Karty Multisport,
 • przestronne biuro w centrum Poznania.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl. Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko: Młodszy specjalista / specjalista ds. rozliczania projektów. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego poszukuje do współpracy ekspertów zajmujących się tematyką radykalizacji.

Przewidywany zakres działań obejmuje:

 • prowadzenie prac badawczych (w ramach projektów B+R);
 • wsparcie zespołu w przygotowywaniu metodologii (koncepcja oraz narzędzia badawcze) realizowanych zadań;
 • realizacja prac merytorycznych związanych z zadaniami PPBW w projektach (np. przeprowadzanie wywiadów, ankiet, warsztatów, szkoleń, przygotowywanie wkładu do raportów, analiza zgromadzonego materiału i konstruowanie wniosków);
 • prowadzenie szkoleń, spotkań lub wydarzeń organizowanych przez PPBW w tej w tematyce;
 • opracowywanie raportów oraz skondensowanych notatek związanych z tematyką;
 • uczestniczenie w spotkaniach wewnętrznych z zespołem oraz partnerami projektu (online, F2F; w języku polskim oraz angielskim).

Oferujemy:

 • pracę w języku angielskim w ramach wybranych projektów europejskich PPBW realizowanych z obszaru radykalizacji (INDEED, MIRAD, PARTICIPATION, R4JUST);
 • zatrudnienie na umowę zlecenie (w przypadku epizodycznych zleceń) lub umowę o pracę na określoną liczbę godzin miesięcznie (w przypadku długotrwałej współpracy);
 • możliwość angażowania się w nowe krajowe i międzynarodowe projekty oraz inicjatywy w obszarze przeciwdziałania radykalizacji podejmowane przez PPBW;
 • możliwość publikowania artykułów naukowych w celu wzbogacenia dorobku naukowego.

Doświadczenie w realizacji projektów europejskich jest mile widziane. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie jest warunkiem koniecznym.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl lub za pośrednictwem portalu LinkedIn. Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko: Ekspert w obszarze przeciwdziałania radykalizacji. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.