Pracuj w PPBW - proces rekrutacju

Z roku na rok działania Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego obejmują coraz większą liczbę realizowanych projektów badawczo-rozwojowych, organizowanych konferencji i wydarzeń, a także przeprowadzonych szkoleń oraz warsztatów. W związku z tym regularnie dołączają do nas nowe osoby, które wnosząc wartość dodaną do PPBW, pozwalają poszerzać zakres wykonywanych zadań.

Praca w PPBW zapewnia interesujący zakres obowiązków, poszerzanie kompetencji i współpracę z międzynarodowymi partnerami. Dbamy o to, aby dobre relacje i pozytywna atmosfera w zespole nadal zapewniały naszym pracownikom komfortowe warunki rozwoju zawodowego.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy. Jeżeli czujesz, że któraś z nich odpowiada Twoim oczekiwaniom i kompetencjom, odpowiedz na nią i dołącz do PPBW!

Aktualne oferty pracy w PPBW:

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy Kandydatki/Kandydata na stanowisko: Młodszy specjalista / specjalistka ds. rozliczania projektów.

Miejsce pracy: Poznań

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za:

 • wspieranie prawidłowej realizacji projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020/Horyzont Europa/Internal Security Fund oraz innych środków krajowych i europejskich pod względem finansowym,
 • wspieranie monitoringu poprawności wydawania środków zgodnie z wnioskiem projektowym i umową o dofinansowanie projektów,
 • bieżące tworzenie i archiwizowanie dokumentacji rozliczeniowej związanej z projektami,
 • nadzór i prowadzenie dokumentacji czasu pracy personelu projektów w oparciu o wewnętrzny system raportowania oraz wytyczne,
 • wprowadzanie danych do wewnętrznego systemu raportowania, nadzór nad prawidłowym opisem dokumentów pod względem kwalifikacji kosztów,
 • przygotowywanie zestawień wydatków i danych do raportów, sprawozdań i wniosków, zadania związane z kontrolą wewnętrzną dokumentów i prawidłowości obliczeń,
 • inne zadania związane z finansowymi aspektami realizacji projektów.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie zawodowe w rozliczaniu finansowym projektów realizowanych w ramach programów ramowych UE – warunek konieczny,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu bardzo dobrym,
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excela w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,
 • umiejętność czytania dokumentów finansowych (głównie faktur) pod kątem prawidłowości wystawienia (zgodność z przepisami i wymogami kontroli finansowej),
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy z perspektywy obowiązujących przepisów prawa pracy,
 • umiejętność analizy wytycznych i regulaminów oraz przepisów pod kątem prawidłowości wydatkowania środków,
 • dobra organizacja pracy własnej i motywacja do osiągnięcia zamierzonego celu,
 • dokładność, skrupulatność, sumienność w wykonywaniu zleconych zadań,
 • wytrwałość i motywacja w pracy związanej z procedowaniem dużej ilości dokumentów i wykonywaniem zadań powtarzalnych,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • dobre relacje w zespole i pozytywną atmosferę,
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w ciekawych projektach międzynarodowych i krajowych,
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej,
 • dofinansowanie Karty Multisport,
 • przestronne biuro w centrum Poznania.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl. Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko: Młodszy specjalista / specjalista ds. rozliczania projektów. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego poszukuje do współpracy ekspertów zajmujących się tematyką radykalizacji.

Przewidywany zakres działań obejmuje:

 • prowadzenie prac badawczych (w ramach projektów B+R);
 • wsparcie zespołu w przygotowywaniu metodologii (koncepcja oraz narzędzia badawcze) realizowanych zadań;
 • realizacja prac merytorycznych związanych z zadaniami PPBW w projektach (np. przeprowadzanie wywiadów, ankiet, warsztatów, szkoleń, przygotowywanie wkładu do raportów, analiza zgromadzonego materiału i konstruowanie wniosków);
 • prowadzenie szkoleń, spotkań lub wydarzeń organizowanych przez PPBW w tej w tematyce;
 • opracowywanie raportów oraz skondensowanych notatek związanych z tematyką;
 • uczestniczenie w spotkaniach wewnętrznych z zespołem oraz partnerami projektu (online, F2F; w języku polskim oraz angielskim).

Oferujemy:

 • pracę w języku angielskim w ramach wybranych projektów europejskich PPBW realizowanych z obszaru radykalizacji (INDEED, MIRAD, PARTICIPATION, R4JUST);
 • zatrudnienie na umowę zlecenie (w przypadku epizodycznych zleceń) lub umowę o pracę na określoną liczbę godzin miesięcznie (w przypadku długotrwałej współpracy);
 • możliwość angażowania się w nowe krajowe i międzynarodowe projekty oraz inicjatywy w obszarze przeciwdziałania radykalizacji podejmowane przez PPBW;
 • możliwość publikowania artykułów naukowych w celu wzbogacenia dorobku naukowego.

Doświadczenie w realizacji projektów europejskich jest mile widziane. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie jest warunkiem koniecznym.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl lub za pośrednictwem portalu LinkedIn. Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rekrutacji na stanowisko: Ekspert w obszarze przeciwdziałania radykalizacji. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.