Aktualności

SNAPPY: Ankieta dotycząca Bazy Standaryzowanych Programów Profilaktycznych

Do 3 kwietnia 2020 roku trwa badanie ankietowe, które ma pomóc w zgromadzeniu wiedzy na temat zbierania, porządkowania i przetwarzania danych dotyczących programów i akcji profilaktycznych w różnego typu instytucjach i organizacjach w Polsce. Pozyskane wyniki przyczynią się do rozwoju narzędzia, jakim będzie Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych oraz określenia jego przyszłych funkcjonalności.

Czytaj więcej ›

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO