My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Dyskusje na temat potrzeby inwestycji w odporność firm i instytucji na cyberzagrożenia są już naszą codziennością. Niestety nadal zbyt rzadko podkreślamy konieczność zgłaszania do policji lub prokuratury przypadków cyberataków. Niezależnie czy były skuteczne, czy też nie.

Choć stereotypowo radykalizację łączymy tylko z niektórymi grupami społecznymi, może ona dotknąć niemal każdego, a wszystko zależy od towarzyszących czynników. Ponieważ skrajne postawy przyczyniają się do niszczenia tkanki społecznej, bardzo ważne jest, byśmy im przeciwdziałali, zanim się rozwiną. Musimy jednak umieć je dostrzec!

Właśnie zakończył się projekt APPRAISE – pionierska inicjatywa mająca na celu poprawę współpracy między publicznymi i prywatnymi operatorami ochrony. To jest odpowiedni moment, aby zastanowić się nad istotnymi rezultatami tej inicjatywy i zaangażowaniem PPBW.

Kiedy spoglądamy za siebie okazuje się, że rok 2023 był bardzo aktywny. Nowe projekty, współprace, szkolenia i spotkania oraz ogrom wykonanych zadań – to nawet w części nie opisuje, jak wiele się wydarzyło. Zapraszamy zatem do krótkiego podsumowania minionego roku i jego wybranych wydarzeń!

O przeciwdziałaniu radykalizacji mówi się w Polsce od dawna, jednak konieczność poszerzania wiedzy i kompetencji praktyków w tym zakresie nadal jest znaczna. Potrzeba między innymi szkoleń oraz wiedzy o projektowaniu i przeprowadzaniu ewaluacji działań profilaktycznych. Z pomocą przychodzą między innymi rezultaty projektów europejskich. Tej tematyce poświęcone było niedawne spotkanie w Warszawie.

Polska Służba Więzienna, podobnie jak służby w innych krajach, musi dostosowywać się do ciągłych zmian. Ewoluują nie tylko zachowania i dane demograficzne osadzonych, ale także obserwuje się znaczną rotację personelu więziennego. Aby zaadaptować się do nietypowych i potencjalnie niebezpiecznych trendów, takich jak radykalizacja, funkcjonariusze potrzebują szerokiego zakresu szkoleń, ale nie zawsze jest im łatwo uzyskać do nich dostęp.

Każdego roku setki przypadków konfrontacji w zakładach karnych w Europie jest spowodowanych nie tylko zwykłą agresją, ale też reakcją na niekorzystne środowisko więzienne.
Pośród osadzonych szeroko rozpowszechnione są groźby, prowokacje oraz inne negatywnie
nacechowane emocje. Stanowi to znaczącą przeszkodę w deradykalizacji i resocjalizacji więźniów obniżając dobre samopoczucie zarówno więźniów, jak i funkcjonariuszy więziennych. Niekiedy ma to również bezpośredni wpływ na przedłużenie pobytu w więzieniu.

Dla mniej doświadczonego obserwatora ocena czy współczesne technologie pomagają w ochronie naszego bezpieczeństwa, czy bardziej mu zagrażają, jest bardzo trudna. Dlatego o komentarz poprosiliśmy naszego eksperta w tej dziedzinie, Jarosława Przyjemczaka, doktora nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa oraz byłego zastępcę dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku.

Dobrze zaprojektowana i przeprowadzona ewaluacja sprzyja podniesieniu skuteczności inicjatywy. Pozwala ona bowiem ocenić aktualne efekty pracy i zbudować solidny fundament pod dalsze działania. Konsorcjum projektu INDEED pracuje obecnie nad narzędziem pozwalającym ułatwić ten proces.

Niezależnie jak daleko spojrzymy w przeszłość, ludzkości stale towarzyszy wojna. Ostatnie dekady mogły uśpić naszą czujność, ale wiemy już dobrze, że czasy relatywnego spokoju minęły.