Zawiłości współczesnego świata komplikują również życie tych, na których nam najbardziej zależy – naszych dzieci. Nowe zagrożenia pojawiają się regularnie zarówno w życiu realnym, jak i w Internecie. Dlatego tak ważne jest by zdawać sobie z nich sprawę i przeciwdziałać już u zarania.

Z dnia na dzień, a nawet z roku na rok, trudno nie zauważyć, jak mocno się zmieniamy. W pewnym momencie jednak spoglądamy wstecz i zdajemy sobie sprawę, jak wielką ewolucję przeszliśmy. Tak właśnie jest z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która znacząco rozwinęła się przez ostatnie lata. Przyszła więc pora, by odmienić też jej identyfikację wizualną.

Zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Działając w tym zakresie, zespół projektowy SAFE-CITIES stworzy interaktywną platformę dla przedstawicieli służb bezpieczeństwa.

PPBW ma na swoim koncie udział w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych; osiągnięcie tego sukcesu nie obyło się bez porażek. Swoje doświadczenia niedawno omówił Rashel Talukder podczas Dnia Informacji Horyzontu Europa 2023.
Warszawskie spotkanie było okazją do zapoznania się z nowościami w Programie pracy na lata 2023-2024 oraz do wysłuchania wartościowych prelekcji.

Mimo rosnących starań organów ścigania, wciąż rosną też liczby zgłoszonych przypadków seksualnego wykorzystania dzieci. Statystyki te budzą grozę, ale nie ustają również inicjatywy mające na celu odwrócić ten trend.

Jesteśmy zaangażowani w kilka projektów i sieci europejskich, w tym również w PREVENT PCP. Podczas spotkania plenarnego i inauguracji Fazy 1, które odbyły się w Paryżu w dniach 14-16 grudnia, zespół projektowy podsumował działania podjęte w 2022 roku.

Tak jak pandemia zmieniła cały krajobraz cyberzagrożeń, o czym mówiła w listopadzie 2021 roku na łamach tego wydawnictwa pani Izabela Albrycht, tak teraz zmiany te pogłębia sytuacja geopolityczna na świecie, a w szczególności wojna w Ukrainie.

Ewaluacja, czyli systematyczne badanie wartości inicjatywy służy jej usprawnieniu, rozwojowi i lepszemu zrozumieniu. W przypadku szkoleń przekłada się bezpośrednio na jakość nauczania i satysfakcję uczestników.

Inicjatywa Prevent and Protect Through Support (2PS) otrzymała dofinansowanie z unijnego programu Horyzont w zakresie badań i innowacji.

Wydarzenia zorganizowane przez PPBW odbyły się 27 i 28 września w Poznaniu. W trakcie pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili Areszt Śledczy w Poznaniu oraz wzięli udział w spotkaniu projektowym. Drugi dzień przeznaczony był dla osób zainteresowanych rezultatami projektu MIRAD.