Udział dr Zbigniewa Rau w konferencji „Pięciu Żywiołów”

W dniach 24-25 września 2013 roku w ramach strategicznego programu „Pięć żywiołów. Wolność – Informacja – Bezpieczeństwo”, na Stadionie Narodowym w Warszawie, odbyła się konferencja pt.: „Pięć żywiołów”, podczas której m.in. przedstawione zostały dobre praktyki działania systemów inteligentnych w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych, a także możliwości jakie niesienie za sobą w praktyce system PROTEUS, powstały pod przewodnictwem PIAP.

Jednym z prelegentów spotkania był dr Zbigniew Rau, Koordynator Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Więcej informacji na temat konferencji tutaj.