Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostało ustanowione w 2006 roku. Głównym celem tego działania było uzyskanie przez nas podmiotowości prawnej, umożliwienie realizowania projektów badawczo-rozwojowych innych przedsięwzięć, a także dokonywanie czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.

Jest to stowarzyszenie rejestrowe w rozumieniu Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustanowione przez członków założycieli i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stowarzyszenie funkcjonuje na podstawie statutu. Jego zakres działalności został uzgodniony na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 2/2006.

team plans at the table
Organami Stowarzyszenia PPBW są:
Zarząd
Organ wykonawczy i reprezentujący Stowarzyszenie na zewnątrz.
Komisja Rewizyjna
Organ nadzorujący działalność Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i organem uchwałodawczym posiadającym kompetencje np. do określenia głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, dokonywania zmian w statucie, wyboru wszystkich władz Stowarzyszenia itd.
Honorowy Prezes Zarządu Stowarzyszenia
W Stowarzyszeniu powołano również funkcję Honorowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, który posiada głos decydujący w przypadku równości głosów wśród członków Zarządu.

Zarząd

prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski
Honorowy Prezes Zarządu
prof. zw. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk
Prezes Zarządu
Rashel Talukder
Wiceprezes Zarządu
photo placeholder
prof. zw. dr hab. inż. Grażyna Demenko
Członek Zarządu
prof. zw. dr hab. inż. Grzegorz Dobrowolski
Członek Zarządu
prof. zw. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz
Członek Zarządu

Pliki

Statut Stowarzyszenia PPBW
Plan Równości Płci (GEP) Stowarzyszenia PPBW
ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail