Aktualności

Integracja migrantów w Europie: wyzwania i inicjatywy projektu IN2PREV

Czas czytania: mins

Od kiedy w 2015 roku do Europy dotarło ponad milion uchodźców, kryzys uchodźczy znacząco wpływa na cały region. Regularnie tysiące osób szukających azylu z krajów ogarniętych wojną przybywa do Europy, zmagając się z wyzwaniami związanymi z integracją i adaptacją. Rok 2022 przyniósł nowe trudności z powodu konfliktu na Ukrainie, skąd miliony osób uciekło do sąsiednich krajów. Szacuje się, że liczba ta może osiągnąć 5 milionów.

Według badań sieci Radicalisation Awareness Network, uchodźcy mogą być narażeni na czynniki ryzyka związane z procesami radykalizacji z powodu doświadczeń z krajów pochodzenia, wyzwań podczas podróży do Europy oraz oczekiwań wobec sytuacji panującej w krajach osiedlenia. Czynniki te obejmują niepewny status pobytowy, opóźnienia w osiedlaniu, publiczną dyskryminację, kryzys tożsamości, a także obciążenie przeszłością jako wyzwalacz problemów zdrowia psychicznego.

Działania i inicjatywy Unii Europejskiej

Ryzyko to można zmniejszyć poprzez wdrażanie inkluzyjnych polityk przez różne podmioty, w tym organizacje pozarządowe i agencje egzekwowania prawa, oraz przez wzmocnienie bezpieczeństwa. Istnieją dwa główne cele w różnych regionach Europy: zapewnienie, że pomoc dla uchodźców zaspakaja krótkoterminowe i natychmiastowe potrzeby oraz przeciwdziała rozpowszechnianiu dezinformacji i podkopywaniu zaufania do uchodźców.

Ważnym krokiem do osiągnięcia tych celów było powołanie projektu IN2PREV, którego zadaniem jest przeciwdziałanie radykalizacji w środowisku uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Inicjatywa ta ma na celu ułatwienie integracji tych osób oraz zapobieganie ich radykalizacji poprzez wczesną identyfikację czynników ryzyka. Zadania te są realizowane poprzez promowanie współpracy między pracownikami pierwszej linii, opracowanie narzędzia do oceny podatności na radykalizację, rozwinięcie programu mentoringowego oraz szkolenie praktyków.

Kluczowe Rezultaty Projektu IN2PREV

W ramach projektu IN2PREV, konsorcjum opracowało dwa kluczowe rezultaty:

 • Narzędzie FEVR-SES (Frontline Extremism Vulnerability Risk - Structured Evaluation Screening): Instrument FEVR-SES służy do oceny czynników podatności i ryzyka na radykalizację u uchodźców oraz osób ubiegających się o azyl, w celu jak najwcześniejszego sygnalizowania wszelkich zagrożeń, co przyczyni się do przeciwdziałania im oraz do pomyślnego procesu integracji. Narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o pracy służb mundurowych i pracowników instytucji publicznych.
 • Program mentoringowy "Podejście Mentoringowe do Skutecznej Integracji Uchodźców i Osób Ubiegających się o Azyl" (M4-Rinc Integration Assurance Programme): Program ten ma na celu sprostanie potrzebom i wyzwaniom, z jakimi borykają się uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl podczas procesu integracji. Dąży on również do nawiązania bliskiej współpracy między mentorem a podopiecznym, zapewniając temu drugiemu zarówno umiejętności miękkie, jak i twarde, które pozwolą na radzenie sobie z codziennymi sytuacjami, problemami i konfliktami. Umiejętności twarde obejmują wspieranie podopiecznych w dostępie do osiągalnych zasobów i możliwości społecznych oraz państwowych, a także efektywne ich wykorzystanie. Program mentorski jest dedykowany pracownikom instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Warsztaty Kalibracyjne

W związku z tymi działaniami podejmowanymi w ramach projektu IN2PREV Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje Ogólnokrajowe Warsztaty Kalibracyjne, które odbędą się 31 lipca 2024 r. w godz. 10:00-12:30 w formule online. Ambicją tego wydarzenia jest spotkanie ekspertów, praktyków i interesariuszy w celu analizy społecznych i kontekstualnych potrzeb oraz wyzwań związanych z oceną podatności i ryzyka radykalizacji, a także analizy potrzeb oraz wyzwań, które uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl napotykają w trakcie procesu integracji. Spotkanie będzie również okazją do nawiązywania kontaktów między ekspertami i praktykami na poziomie krajowym.

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym wydarzeniu, rejestrując się poprzez formularz w terminie do 22 lipca 2024.

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail