Projekty

PPBW od początku swojego istnienia jest zaangażowana w projekty badawczo-rozwojowe, głównie z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od 2017 Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego bierze również aktywny udział w projektach europejskich. Ponadto, PPBW realizuje inne działania i aktywności na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

16 projektów w realizacji

PPBW realizuje aktualnie 16 projektów finansowanych ze środków NCBR, europejskich oraz własnych.

16 projektów europejskich

Od 2017 roku PPBW realizuje projekty europejskie, które są szansą na wymianę międzynarodowych doświadczeń w obszarze bezpieczeństwa.

32 zrealizowane projekty B+R

Od 2005 roku PPBW zrealizowała łącznie 32 projekty badawczo-rozwojowe.

Projekty w trakcie realizacji

Projekty zakończone