Rada Programowa

Rada Programowa PPBW

Rada Programowa Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego została powołana w czerwcu 2015 roku. Zadaniem Rady Programowej jest opiniowanie i doradzanie w kwestii podejmowanych przez PPBW działań, w tym w szczególności przedsięwzięć o charakterze strategicznym.

Rada Programowa PPBW składa się obecnie z 27 członków i podzielona jest na trzy grupy.

Skład rady:

 1. Kierownictwo niżej wymienionych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli:
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Służby Ochrony Państwa;
 • Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
 • Komendy Głównej Policji;
 • Komendy Głównej Straży Granicznej;
 • Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
 1. Przedstawiciele uczelni wyższych i instytutów badawczych działających w ramach PPBW:
 • Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte;
 • Politechniki Gdańskiej;
 • Politechniki Poznańskiej;
 • Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego;
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Uniwersytetu w Białymstoku;
 • Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;
 • Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 1. Osoby aktywnie działających na rzecz rozwoju polskiej nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, których wiedza i kompetencje są istotne dla działalności PPBW:
 • dr Artur Bartoszewicz – Szkoła Główna Handlowa, Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej;
 • dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB – Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Kierownik Pracowni kryminalistyki, Uniwersytet w Białymstoku;
 • prof. zw. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk – Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Uniwersytet w Białymstoku, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Kazimierz Olejnik – prokurator w stanie spoczynku;
 • prof. zw. dr hab. Bogusław Pacek – generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Waltoś – wybitny ekspert w zakresie historii prawa i postępowania karnego, emerytowany wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Anna Maria Wesołowska – sędzia w stanie spoczynku;
 • dr Zbigniew Wrona – radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;
 • gen. bryg. w stanie spoczynku pil. Dariusz Wroński;
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Zybertowicz – doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail