Konferencja CINTIA 2022 - baner

O konferencji CINTiA 2022

W dniach 20-21 września 2022 roku w Krakowie odbędzie się pierwsza edycja międzynarodowej konferencji analitycznej pt. „Criminal Intelligence – New Trends in Analysis Conference 2022” (CINTiA 2022). Wydarzenie organizują Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

CiNTiA 2022 będzie składać się z dwóch paneli: praktycznego oraz naukowego. Podczas pierwszego z nich dostawcy nowoczesnych technologii z zakresu analizy kryminalnej zaprezentują swoje najnowsze rozwiązania. Sesja naukowa poświęcona natomiast będzie przybliżeniu wyników badań akademickich, z uwzględnieniem wskazania trendów oraz kierunków rozwoju obszaru będącego tematem spotkania.

Celem konferencji jest umożliwienie transferu wiedzy pomiędzy przedstawicielami służb, dostawcami narzędzi do prowadzenia analizy kryminalnej a reprezentantami świata nauki. Poprzez udział w prezentacjach nowych technologii oraz zapoznanie się z wynikami prac badawczych, przedstawiciele organów ścigania zdobędą wiedzę, która pozwoli im usprawnić proces analizy kryminalnej. Wpłynie to na ogólną poprawę poziomu bezpieczeństwa publicznego. Z drugiej strony informacja zwrotna od funkcjonariuszy na temat przedstawionych rozwiązań pozwoli firmom w większym stopniu dopasować w przyszłości swoją ofertę do oczekiwań użytkowników końcowych.

Adresatami konferencji są zarówno przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak i naukowcy zajmujący się w swojej codziennej pracy analizą kryminalną. Dla wymienionych dwóch grup udział w CINTiA 2022 jest bezpłatny. Ze względu na międzynarodowy charakter wydarzenia organizatorzy przewidują zapewnienie tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego na polski.

Program konferencji, lista prelegentów oraz zaproszonych firm, a także szczegóły związane z rejestracją na konferencję zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Zarejestruj się

Rejestracja na konferencję pt. „Criminal Intelligence – New Trends in Analysis Conference 2022” (CINTiA 2022) rozpocznie się w późńiejszym terminie.

Program

Program konferencji CINTiA 2022 zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Organizatorzy

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zrzesza przedstawicieli służb odpowiedzialnych za porządek publiczny, którzy razem z praktykami w dziedzinie bezpieczeństwa i nauki, rozwijają nowoczesne technologie i wspierają rozwiązania prawne mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Podstawą kooperacji jest wspólna realizacja krajowych i europejskich projektów badawczo-rozwojowych. PPBW wspiera wymianę wiedzy pomiędzy służbami mundurowymi a światem nauki na poziomie polskim i europejskim. Od 2005 roku Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zorganizowała oraz współorganizowała ponad 40 krajowych i międzynarodowych konferencji. PPBW oferuje także szkolenia i audyty z zakresu bezpieczeństwa (w 2018 i 2019 roku przeszkolono ponad 7500 osób)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest nowoczesną uczelnią publiczną rozwijającą partnerską współpracę z uczelniami w kraju, Europie i na świecie. Priorytetem AGH jest realizacja zadań wkomponowanych w trójkąt wiedzy: kształcenie – badania naukowe – innowacje. Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem technicznym, w którym nauki ścisłe mają bardzo silną reprezentację i stanowią podstawę rozwoju szerokiego spektrum nauk stosowanych przy stopniowo wzrastającej roli nauk społecznych i humanistycznych. Zgodnie ze światowymi trendami rozwoju AGH tworzy nowe ścieżki kształcenia, ale zachowuje też klasyczne kierunki, niezbędne do prawidłowego rozwoju nauki, techniki oraz gospodarki.

i-LEAD to projekt finansowany przez Komisję Europejską, realizowany w ramach programu Horyzont 2020. i-LEAD zrzesza organy ścigania z całej Europy, które pracują wspólnie nad rozwikłaniem wielu złożonych problemów dotyczących tematów związanych z przestępczością. Oprócz zadania stworzenia trwałej sieci praktyków, w ramach projektu zostaną opracowane zalecenia na poziomie UE związane z technologią, normami i możliwościami udzielania zamówień, które mogą zwiększyć wykorzystanie innowacji i interoperacyjność między organami ścigania. W ten sposób wzrośnie prawdopodobieństwo zakończenia z powodzeniem dochodzeń prowadzonych przez organy ścigania – zwłaszcza w przypadku przestępstw transgranicznych.

Miejsce

Miejsce konferencji:
Siedziba Katedry Informatyki AGH,
ul. Kawiory 21 (Budynek D17)
30-055 Kraków

Kontakt