SNAPPY: Ankieta dotycząca Bazy Standaryzowanych Programów Profilaktycznych

2020-03-26

Czas czytania: mins

Do 3 kwietnia 2020 roku trwa badanie ankietowe, które ma pomóc w zgromadzeniu wiedzy na temat zbierania, porządkowania i przetwarzania danych dotyczących programów i akcji profilaktycznych w różnego typu instytucjach i organizacjach w Polsce. Pozyskane wyniki przyczynią się do rozwoju narzędzia, jakim będzie Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych oraz określenia jego przyszłych funkcjonalności.

Do wzięcia udziału w badaniu zachęcamy użytkowników końcowych, szczególnie funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskich i Gminnych, pracowników systemu oświaty, pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zajmują się opracowywaniem, wdrażaniem i ewaluacją programów profilaktycznych.

Ankieta ma formę elektroniczną i jest dostępna pod adresem: https://link.do/mN9NX.

Badanie ankietowe jest elementem pierwszego etapu projektu SNAPPY „Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych”. Projekt realizowany jest przez konsorcjum składające się z Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Lider), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i firmy SNP Poland Sp. z o.o. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa (więcej informacji o projekcie).

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail