Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego dołącza do EACTDA!

2023-06-26

Czas czytania: mins

Z dumą informujemy, że PPBW została członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Technologii do Walki z Cyberprzestępczością (EACTDA), instytucji o znaczącej roli w dziedzinie bezpieczeństwa w Europie.

Istotną przeszkodą dla organów ścigania jest dostęp do odpowiednich narzędzi pomagających osiągać określone cele. Standardowe rozwiązania dostępne na rynku zaspokajają wiele potrzeb, ale ich koszt stanowi nieraz sporą przeszkodę na drodze do wdrożenia. W praktyce nie wszystkie organy ścigania w Europie (i na świecie) mogą sobie pozwolić na komercyjne licencje i swobodny wybór narzędzi wymaganych do walki ze współczesną przestępczością. Większość oprogramowania jest licencjonowana “jako usługa” (SaaS – od angielskiego „Software as a Service”). Model SaaS doskonale nadaje się do uzyskiwania dostępu do narzędzi, często bez nabywania drogiego sprzętu. Niestety licencje zazwyczaj nie są tanie, a ze względu na złożoność struktur organów ścigania nie każdy departament i zespół może nabyć wszystkie narzędzia ze swojej „listy życzeń”. W związku z tym, zapewnienie przystępnych cenowo narzędzi dla funkcjonariuszy może zapewnić znaczącą pomoc i złagodzić wyzwania, przed którymi stoją.

Niedawno utworzona EACTDA (European Anti-Cybercrime Technology Development Association) jest organizacją non-profit, która pomaga dostarczać innowacyjne i ukierunkowane na użytkownika końcowego rozwiązania w zakresie cyberprzestępczości. Stowarzyszenie ma na celu opracowywanie rozwiązań technologicznych, które będą osiągalne dla europejskich organów ścigania bez kosztów licencji i z dostępem do kodu źródłowego.

Ponadto EACTDA aktywnie angażuje się w nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z agencjami europejskimi w tej dziedzinie. Stowarzyszenie zajmuje się także poszukiwaniem rozwiązań na wypełnienie luk i potrzeb wskazywanych przez radę doradczą, która składa się z różnych organizacji z szeroko pojętej domeny bezpieczeństwa Unii Europejskiej (UE), w tym Europolu i ponad dwudziestu agencji zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości. Po ustaleniu podstawowych potrzeb, EACTDA gromadzi pomysły na narzędzia i rozwiązania, które mogą pomóc sprostać tym wyzwaniom, ustalając plan na ulepszenie tych narzędzi. Co najważniejsze, Stowarzyszenie tworzy i utrzymuje repozytorium takich narzędzi oraz zapewnia gotowe rozwiązania unijnym podmiotom publicznym zwalczającym cyberprzestępczość. Wykorzystuje w tym celu repozytorium narzędzi Europolu (ETF) dla organów ścigania UE oraz własnego repozytorium dla wszystkich innych agencji, niebędących organami ścigania.

W ten sposób EACTDA oferuje ogromne wsparcie dla projektów europejskich, które opracowują innowacyjne rozwiązania, ale mają trudności z ich utrzymaniem, rozwojem lub dystrybucją po zakończeniu projektu. Stowarzyszenie stale monitoruje projekty badań, rozwoju i innowacji oraz nawiązuje porozumienia i tworzy ramy współpracy w celu dalszego wykorzystania osiągnięć dokonanych w ramach tych projektów. W rezultacie więcej narzędzi może być opracowywanych i dystrybuowanych do użytkowników końcowych za pośrednictwem ETF i repozytorium narzędzi EACTDA.

Polska Platforma od lat uczestniczy w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla organów ścigania. W samym czerwcu 2023 roku PPBW uczestniczy w kilkunastu projektach, których efekty przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w Europie. Doceniamy i rozumiemy przeszkody, jakie napotykają konsorcja projektowe w tworzeniu rozwiązań gotowych do wprowadzenia na rynek. W szczególności zdajemy sobie sprawę z istnienia tak zwanej „doliny śmierci”, czyli procesu przejścia pomiędzy prototypem a narzędziem gotowym do działania w praktyce.

Dostarczanie odpowiadających na konkretne potrzeby organów ścigania funkcjonalnych narzędzi, które uzupełnią obecnie dostępny arsenał komercyjnych rozwiązań, to jeszcze jeden ze sposobów wspierania walki z przestępczością. EACTA jest wciąż młodą instytucją, ale już dziś jesteśmy pewni, że może ona znacząco poprawić warunki codziennej pracy organów ścigania, które muszą stale na nowo odnajdować się w szybko zmieniającym się krajobrazie bezpieczeństwa.

Cieszymy się, że możemy połączyć siły z EACTDA w misji uczynienia Europy bezpieczniejszym miejscem do życia. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie będzie korzystne dla Stowarzyszenia i z radością dołączamy do wspólnej pracy.


Click here

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail