My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Wpływ projektu FORMOBILE na obszar analizy śledczej urządzeń mobilnych

Realizację projektu FORMOBILE zwieńczyła konferencja podsumowująca wyniki przeprowadzonych działań, która odbyła się w dniach 28-29 kwietnia br. w Hadze. Rezultaty wykonanych prac są widoczne szczególnie w trzech obszarach obejmujących narzędzia, szkolenia oraz standaryzację.

Narzędzia

Zespół projektowy pracował nad rozwojem łącznie 12 rozwiązań ułatwiających analizę urządzeń mobilnych. Dzięki temu w krótkim okresie udało się wspomóc pracę służb poprzez udostępnienie programów do m.in. do pozyskiwania danych, ich deszyfrowania oraz dalszej analizy. Zaangażowanie w FORMOBILE firmy MSAB, jednego z większych międzynarodowych przedsiębiorstw specjalizujących się w tej dziedzinie, pozwoliło znacznie usprawnić cały proces. Niektóre z narzędzi opracowanych w ramach projektu znajdą się Repozytorium Europolu dla organów ścigania. Ponadto FORMOBILE udostępnia również swoje zasoby na Github pod tym linkiem.

Szkolenia

Bardzo istotnym aspektem wpływającym na efektywność wykonania działań związanych z analizą śledczą urządzeń mobilnych jest poziom wiedzy posiadanej przez osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie tego procesu. W związku z tym FORMOBILE od początku stawiał kwestie szkoleniowe na wysokim miejscu wśród priorytetowych zadań do wykonania. W trakcie czasu trwania projektu zespół opracował trzy pilotażowe kursy, które niebawem będą dostępne publicznie oraz specjalistyczne warsztaty dla laboratoriów kryminalistycznych. Nawiązana współpraca z Europejską Grupą ds. Szkolenia i Edukacji w Zakresie Cyberprzestępczości (ECTEG) zbudowała natomiast podstawy do kontynuacji działań rozpoczętych przez FORMOBILE.

Standaryzacja

Realizacja prac z dziedziny analizy urządzeń mobilnych może być utrudniona w przypadku, gdy nie ma jasnych zasad określających, jaką drogę powinien przejść dowód od momentu jego zabezpieczenia do wykorzystania go w sądzie. W wyniku tego praca nad standardem związanym z obszarem zainteresowań FORMOBILE okazała się jednym z głównych tematów całej inicjatywy. Wspólny wysiłek ponad 50 ekspertów z przeszło 30 organizacji pozwolił opracować kluczowy dokument zapowiadający zmiany w sposobie procedowania urządzeń mobilnych podczas ich analizy. Umowa Warsztatowa CEN-CENELEC (17865) jest publikacją zawierającą praktyczne informacje dla służb oraz innych stron zaangażowanych w łańcuch analizy śledczej urządzeń mobilnych.

W przypadku zainteresowania poszczególnymi wynikami FORMOBILE prosimy o kontakt z zespołem projektowym: communication@formobile-project.eu. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z ostatnim newsletter projektu dostępnym pod tym linkiem.

(zdjęcia: MSAB)