My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Spotkanie w ramach „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”

W dniu 23 maja 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”, którego partnerem jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Podczas spotkania przeprowadzono następujące prezentacje i dyskusje:

 • Komisarz Michał Królikowski z Wydziału Prewencji Komedy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przedstawił najważniejsze działania podejmowane w ramach Obserwatorium: projekt pt. „Dwie strony sieci” przybliżający zagrożenia, które występują w Internecie; projekt pt. „Dopalacze niszczą życie”, kampanię informacyjną skierowaną do osób starszych opracowaną we współpracy z Fundacją Banku Zachodniego WBK, lekcję wychowawczą pokazującą jak należy się zachować się w przypadku zagrożenia, w tym zagrożenia terrorystycznego;
 • Maciej Radziemski, Dyrektor Strategiczny Agencji Marketingowej LuckyYou, jako gość Obserwatorium, zaprezentował nowe możliwości efektywnego dotarcia do osób młodych poprzez wykorzystanie kampanii informacyjnych opartych o media społecznościowe. W swojej prezentacji wskazał na potrzebę uatrakcyjnienia sposobów przekazu, tak aby projekty realizowane w ramach Obserwatorium lepiej docierały do odbiorców, czyli dzieci i młodzieży;
 • W kolejnej prezentacji, Natalia Jarmużek-Troczyńska z Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego przedstawiła aktualny stan prac prowadzonych w ramach europejskiego projektu MINDb4ACT. Projekt jest realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 i dotyczy tematyki przeciwdziałania radykalizacji. Podczas prezentacji przedstawione zostały także możliwości zaangażowania się poszczególnych partnerów Obserwatorium w realizację projektu;
 • Następnie, dr inż. Jakub Jasiczak, Prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przedstawił założenia merytoryczne i funkcjonalne gry edukacyjnej w obszarze cyberzagrożeń, która jest przygotowywana w ramach Obserwatorium. Gra powstaje na podstawie porozumienia o współpracy między Fundacją Banku Zachodniego WBK finansującą projekt a Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Spotkanie zakończyło się dyskusją nad obecną rolą Obserwatorium oraz przyszłymi działaniami, w tym inicjatywą stworzenia „Lokalnych Obserwatoriów” na terenie województwa wielkopolskiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji, uczestniczący w pracach Obserwatorium, tj.:

 • Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu;
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • Sądu Okręgowego w Poznaniu, Kurator Okręgowy;
 • Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu;
 • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu;
 • Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu;
 • Kuratorium Oświaty;
 • Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 • Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Więcej informacji na temat Obserwatorium znajduje się na stronie www.obserwatorium.wlkp.pl.