My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

LION DC: spotkanie robocze oraz Zgromadzenie Ogólne w Wilnie

Przedstawiciele projektu LION DC spotkali się w dniach 3-4 października 2019 roku na Uniwersytecie Michała Romera w Wilnie, aby podsumować pierwsze dziewięć miesięcy prac, przedstawić plan działań na najbliższy okres oraz omówić bieżące, istotne tematy dla konsorcjum.

Zaprezentowane zostały rezultaty Work Package 2 (WP2 – Online Drug Crime Phenomena Definition & LEA needs assessment), w ramach którego zdefiniowano, na czym polega zjawisko przestępczości narkotykowej online w krajach reprezentowanych w konsorcjum. Zebrane i przeanalizowane zostały potrzeby oraz wyzwania służb mundurowych w tym obszarze. Opracowano także wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne narzędzi, które według służb są potrzebne do skuteczniejszego prowadzenia dochodzeń w tym obszarze. Ponadto, stworzona została baza narzędzi komercyjnych i darmowych mogących stanowić wsparcie w prowadzeniu spraw.

Przy współpracy ze służbami przygotowano także dwa scenariusze szkoleniowe bazujące na fikcyjnych sprawach, które zostaną wykorzystane w dalszej części projektu. Ostatnim etapem prac było zarówno zdefiniowanie oczekiwań służb mogących wpłynąć na zwiększenie efektywności prowadzenia spraw narkotykowych online, jak i wskazanie dla nich czynników sukcesu w projekcie LION DC. Podczas spotkania materiały opracowane w ramach WP2 zostały omówione z Partnerami także pod kątem ich wykorzystania w kolejnych pakietach prac. Za zrealizowanie tych zadań oraz przedstawienie wyników odpowiedzialna była Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Obecnie trwają przygotowania do praktycznej części projektu LION DC w postaci ćwiczeń oraz szkoleń z udziałem przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Odbędą się one w ramach WP3 (Exercising) oraz WP4 (Sandbox & Training Development) w pierwszej połowie 2020 roku. Plan działań został zaprezentowany podczas spotkania w Wilnie. Ta część prac jest realizowana przez partnerów z Holandii – Dutch Institute for Technology, Safety and Security (DITSS) oraz Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO).

Drugiego dnia spotkania, które poświęcono kwestiom formalnym, odbyło się Zgromadzenie Ogólne (General Assembly) konsorcjum projektu. Lion DC jest finansowany w ramach UE Internal Security Fund Police. Jego realizacja potrwa do grudnia 2020 roku. W prace zaangażowane są instytucje z Litwy, Holandii, Bułgarii, Rumunii, Grecji oraz Polski.