Konferencja inaugurująca Program Horyzont Europa

Zachęcamy do udziału w konferencji inaugurującej w Polsce nowy Program Ramowy Horyzont Europa. Wydarzenie odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 roku w formie online.

Uczestnicy spotkania poznają założenia i priorytety programu Horyzont Europa, a przede wszystkim jego nowe elementy, takie jak Europejska Rada ds. Innowacji,  partnerstwa, misje oraz klastry, którym poświęcone będą osobne sesje tematyczne. Prowadzący skupią się także na możliwych synergiach programowych oraz instrumentach ukierunkowanych na wyrównywanie szans w zakresie B+I pomiędzy krajami członkowskimi. Jak podkreślają organizatorzy konferencji istotne, jest dla nich wskazanie polskim jednostkom naukowym i firmom, na jakie aspekty nowego Programu Ramowego należy szczególnie zwrócić uwagę.

Więcej informacji, w tym program wydarzenia i formularz zgłoszeniowy, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/konferencja-horyzont-europa.