8 grudnia br. odbyło się spotkanie online pt. „Zagrożenia hybrydowe – instrumenty przeciwdziałania, inicjatywy, rekomendacje”. Przedsięwzięcie zorganizowane przez PPBW zebrało ponad 70 osób zainteresowanych tym tematem.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu online pt. „Zagrożenia hybrydowe – instrumenty przeciwdziałania, inicjatywy, rekomendacje” organizowanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu EU-HYBNET. Wydarzenie odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 r., natomiast jego początek zaplanowany jest na godzinę 10.00.

PPBW wraz z Państwowym Instytutem Badawczym NASK organizują w ramach tegorocznej konferencji SECURE 2021 panel poświęcony tematyce cyberbezpieczeństwa w szkolnictwie wyższym. Sesja odbędzie się w formie online dnia 20 października 2021 roku.

W dniach 7-8 września PPBW zorganizowała wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ukrainy seminarium pt.: „Polsko-ukraińskie webinarium: bezpieczeństwo, zagrożenia hybrydowe, prawa człowieka”. Wydarzenie zostało zrealizowane na podstawie Porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy PPBW i MSW Ukrainy.

W dniu 30 czerwca 2021 roku PPBW zorganizowała w formie online Dni Przemysłu systemów antydronowych. Wydarzenie odbyło się w ramach Grupy Roboczej sieci ENLETS zajmującej się zwalczaniem bezzałogowych systemów powietrznych (C-UAS).

Zespół europejskiego projektu i-LEAD przygotował Research Day (Dzień Nauki) 2021, który odbył 25 marca br. w formie online. Spotkanie zostało przeprowadzone we współpracy z Laboratorium Innowacji EUROPOL-u, natomiast PPBW, jako koordynator wydarzenia, odpowiadała zarówno za kwestie techniczne, jak i organizacyjne.