Jakie czynniki prowadzą do dyskryminacji, alienacji i radykalizacji wśród młodzieży?

2022-09-23

Czas czytania: mins

Radykalizacja, polaryzacja, alienacja i ekstremizm są złożonymi procesami, których zapobieganie wymaga kompleksowego podejścia, dlatego w ramach projektu PARTICIPATION wykonaliśmy badania mające na celu analizę czynników prowadzących do tych zjawisk. W badania zaangażowano szeroką grupę lokalnych interesariuszy oraz przedstawicieli młodzieży.

Jako PPBW zorganizowaliśmy dwa warsztaty w dniach 1 i 8 czerwca br. kolejno w Sycowie i Poznaniu. Założeniem tych badań było wypracowanie i promowanie platformy dialogu, wymiany wiedzy i potrzeb, a także identyfikowania i wypracowania strategii radzenia sobie z trudnościami w lokalnej społeczności.

Dostępne są już raporty podsumowujące oba wydarzenia. Zachęcamy do ich lektury, aby dowiedzieć się, które zmienne powodują dyskryminację, alienację i radykalizację młodych ludzi.

Badanie w formule Community Mapping w naszym wydaniu składało się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to analiza ilościowa zrealizowana wśród młodzieży licealnej, uczęszczającej do jednej z wybranych szkół ponadpodstawowych Sycowa i Poznania. Za pomocą kwestionariusza ankiety weryfikowano czynniki, które według młodzieży sprzyjają alienacji, radykalizacji, polaryzacji i ekstremizmowi.

Drugi etap to warsztat Laboratorium Społecznego (ang. Social Lab) zakładający partycypacyjny udział reprezentantów różnych struktur społecznych osadzonych w lokalnej społeczności. W ramach warsztatu uczestnicy mapowali zagrożenia i zasoby w swoich społecznościach, a także pracowali nad rekomendacjami działań w trzech perspektywach czasowych.

Holistyczne podejście interesariuszy umożliwiło poznanie różnych perspektyw identyfikowania atutów i trudności lokalnych społeczności. Warsztaty pokazały, jak ważna jest współpraca interdyscyplinarna w zapobieganiu tak złożonym problemom, jak radykalizacja, polaryzacja, alienacja i ekstremizm. Szczególnie istotne było zaangażowanie młodzieży i oddanie jej głosu, ponieważ pozwalało to na lepsze i głębsze poznanie jej perspektywy. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że diagnoza społeczna techniką Community Mapping jest bardzo dobrym rozwiązaniem i powinna być wdrażana w lokalnych społecznościach.

Zapraszamy na stronę internetową projektu PARTICIPATION oraz jego profile na portalach FacebookTwitter i LinkedIn.

Wideo podsumowujące warsztaty Community Mapping w Poznaniu i Sycowie:

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail