Wydarzenie

Zaproszenie na konferencję pn. “Rodzinna piecza zastępcza w perspektywie XXI wieku – szanse, zagrożenia, wsparcie”

11 kwietnia 2018 roku w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego pn. “Rodzinna piecza zastępcza w perspektywie XXI wieku – szanse, zagrożenia, wsparcie”. Wydarzenie ma być okazją do spotkania się przedstawicieli środowisk zajmujących się pieczą zastępczą.

Konferencja będzie podzielona na dwa bloki: naukowy i praktyczny. Podczas pierwszego z nich wystąpią osoby związane ze światem nauki, którym bliski jest temat wydarzenia. Podczas drugiej części głos zabiorą rodzice zastępczy oraz przedstawiciele wspierających ich instytucji. Podczas sześciu sesji tematycznych poruszone zostaną zagadnienia związane z m.in. polityką społeczną, prawnymi i instytucjonalnymi perspektywami działań na rzecz dziecka, pracą socjalną czy profilaktyką społeczną.

Organizatorami konferencji są: Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej “Przystanek Rodzina”, Uniwersytet Wrocławski oraz Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej “PO MOC”. Partnerem przedsięwzięcia jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Strona internetowa konferencji: http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia/Konferencja-naukowa-Rodzinna-piecza-zastepcza-w-perspektywie-XXI-wieku-szanse-zagrozenia

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail