Zapraszamy na szkolenie nt. zjawisk niepożądanych, takich jak mobbing, oraz roli sygnalisty w administracji publicznej

2022-08-18

Czas czytania: mins

W ramach działalności PPBW realizujemy szkolenia dotyczące różnych obszarów bezpieczeństwa. Właśnie zakończyliśmy prace nad przygotowaniem zajęć w formie online pt. „Zjawiska niepożądane, problematyka mobbingu i rola sygnalisty w administracji publicznej”.

Najbliższy kurs poświęcony powyższej tematyce odbędzie się już 24 sierpnia za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką zachowań nieetycznych, przygotowanie ich do wdrażania skutecznych procedur zapobiegania zjawiskom niepożądanym w miejscu pracy oraz wzrost kompetencji pracowników z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Program szkolenia został opracowany na podstawie oferowanego dotychczas kursu na temat sygnalistów, rozwiniętego o zagadnienia związane z ich rolą w sektorze publicznym. Dzięki temu uczestnicy zajęć poznają wszystkie istotne założenia dyrektywy UE i polskiej ustawy dotyczącej tego tematu.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia PPBW można znaleźć w tym miejscu.


Oferta szkolenia pt. „Zjawiska niepożądane, problematyka mobbingu i rola sygnalisty w administracji publicznej”

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail