Aktualności

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w ramach projektu MIRAD

2022-07-28

Czas czytania: mins

Zachęcamy przedstawicieli służby więziennej, kuratoriów oraz stowarzyszeń do wypełnienia ankiety w języku angielskim na temat doświadczenia zawodowego i opinii dotyczących programów reintegracji i resocjalizacji osób skazanych, ze szczególnym naciskiem na zradykalizowanych osadzonych w zakładach karnych.

Order Silagra

http://allfreethings.com/cipro/index.html


Kliknij

Buy Lipitor online without prescription

aby wypełnić ankietę

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/wideonlinesurveyquestionnaire

Udzielone odpowiedzi pomogą konsorcjum europejskiego projektu MIRAD w zrozumieniu perspektyw praktyków w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej i wieloagencyjnej. W związku z tym możliwe będzie konkretne określenie najbardziej istotnych kwestii, które utrudniają powodzenie programów wycofania i reintegracji w odniesieniu do przekrojowego mechanizmu współpracy. Ponadto otrzymane informacje posłużą do określenia, w jakim zakresie dane są pomyślnie przekazywane między właściwymi organami.

Ivermectin kaufen Ohne Rezept Online

Antidepressiva Paroxetin kaufen ohne Rezept

http://antolaphoto.com/cyclosporine/index.html

 

Przewidywany czas wypełnienia ankiety to 7 minut. Niniejszą inicjatywę koordynuje Centrum Badań nad Demokracją z siedzibą w Bułgarii. Dane zebrane podczas badania są anonimowe i poufne i będą wykorzystywane wyłącznie do celów badań naukowych prowadzonych w ramach projektu.

MIRAD project - banner

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail