Za nami Zjazd Porozumienia Spółek Celowych zrzeszających 27 uczelni wyższych

W dniach 2-3 grudnia 2021 r. w Poznaniu został zorganizowany Zjazd Porozumienia Spółek Celowych (PSC) reprezentujących 27 uczelni wyższych. W trakcie spotkania PPBW poprowadziła panel poświęcony pracom B+R oraz wdrażaniu innowacji w obszarze bezpieczeństwa w oparciu o środki krajowe i europejskie.

PSC to forum współpracy spółek celowych z całej Polski, których zadaniem jest komercjalizacja wyników badań naukowych, a ponadto przygotowywanie opracowań zleconych przez przedsiębiorstwa. Spółki celowe działają przy uczelniach wyższych, pomagając im w zakresie m.in. współpracy z inwestorami, aniołami biznesu oraz innowacyjnymi podmiotami gotowymi wdrażać technologie naukowe. PSC wykorzystuje synergię zrzeszonych w nim spółek celowych, aby wspierać rozwój polskiej nauki.

Podczas spotkania, na zaproszenie Przewodniczącego PSC Jakuba Jasiczaka, Dyrektor Zarządzający PPBW Rashel Talukder poprowadził panel poświęcony możliwościom wdrażania nowoczesnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa w Polsce i w Europie. Omówienie tego tematu przybliżyło uczestnikom, w jaki sposób można oprzeć swoje prace o zarówno krajowe, jak i europejskie źródła finansowania. Ponadto na podstawie realizowanych przez PPBW projektów, takich jak i-LEAD, CYCLOPES, EU-HYBNET, czy zaangażowanie w europejską sieć policji ENLETS, przedstawiono praktyczne przykłady możliwości zaprezentowania polskich rozwiązań i ich potencjału bezpośrednio służbom mundurowym z całej Europy.

W przypadku chęci współpracy w ramach promocji badań naukowych poprzez działania realizowane przez PPBW zapraszamy do kontaktu.

Zjazd Porozumienie Spółek Celowych
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print