Wydarzenie

10-12.12.2014 – Konferencja PPBW w Będlewie

W dniach 10-12 grudnia 2014 roku w Ośrodku Polskiej Akademii Nauk w Będlewie k. Poznania odbyła się Konferencja naukowa pt. "Prace badawczo-rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego - rola Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

Jednym z głównych celów Konferencji była dyskusja nad nową formułą działania oraz dalszymi kierunkami pracy Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Uczestnicy Konferencji uzgodnili, iż do końca I kwartału 2015 roku powstanie strategia działania PPBW na najbliższe lata.

Ważnym punktem Konferencji był panel poświęcony Nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego, który prowadził prof. zw. dr hab. Stanisław Waltoś.

Ponadto prezentowano i dyskutowano nad następującymi tematami:

 • Technologie rozpoznawania mowy dyktowanej i spontanicznej oraz zastosowania biometrii głosu w systemach bezpieczeństwa;
 • Rola narzędzi informatycznych w pracy analityka w obszarze bezpieczeństwa publicznego;
 • Problematyka wdrażania i utrzymania wyników prac badawczo-rozwojowych w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - ewolucja i wdrożenie koncepcji klastra na rzecz bezpieczeństwa.

W dwudniowych obradach udział wzięli: przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Sił Zbrojnych RP, kierownictwa i przedstawicieli służb mundurowych - w szczególności Policji i Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sądownictwa, prokuratury oraz szeroko reprezentowani członkowie nauki, a także przedstawiciele innych instytucji zainteresowanych wynikami prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa.

Spośród wielu znakomitych Gości swoją obecnością na Konferencji zaszczycili:

 • Prof. Andrzej Rzepliński - Prezes Trybunału Konstytucyjnego;
 • Prof. Lech Paprzycki - Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną;
 • Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Dr Ryszard Czerniawski - Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Gen. Wojciech Olbryś - Zastępca Komendanta Głównego Policji;
 • Mł. insp. Robert Sieradzki - Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji;
 • Płk Marek Malawski - Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Ministerstwa Obrony Narodowej;
 • Gen. Zygmunt Mierczyk - Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej;
 • Prof. Joanna Józefowska - Prorektor ds. Nauki Politechniki Poznańskiej;
 • Prof. Tomasz Szmuc - Prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie;
 • Prof. Andrzej Glen - Prorektor ds. Naukowych - Akademia Obrony Narodowej.

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail