Wspieramy walkę z korupcją w Ukrainie

2023-05-23

Czas czytania: mins

Korupcja jest poważnym problemem spowalniającym zdrowy rozwój krajów. Szkodzi ona państwu, całej gospodarce, a nawet pojedynczym obywatelom. Ukraina, która podobnie jak inne kraje od lat walczy z korupcją i jej skutkami, również jest dotknięta tym zjawiskiem. Z tego powodu Unia Europejska (UE) zaoferowała pomoc, w której swoją rolę odgrywa również Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW).

We współpracy pomiędzy UE i Ministerstwem Spraw Zagranicznych Danii został utworzony program wsparcia w obszarze przeciwdziałania korupcji w Ukrainie o nazwie EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine (EUACI). Jego zadaniem jest wspieranie integracji Ukrainy z Unią Europejską poprzez ograniczenie nadużyć finansowych oraz zadbanie o to, by nadchodząca pomoc na rzecz odbudowy tego kraju była dobrze zarządzana i efektywnie wykorzystana.

Swoje cele EUACI osiąga między inny poprzez angażowanie się w rozwój ukraińskich instytucji antykorupcyjnych. Udziela też pomocy organizacjom budującym społeczeństwo obywatelskie i dziennikarzom śledczym, zwiększając ich znaczenie w walce z korupcją. W ramach programu EUACI trwa również ścisła współpraca europejskich ekspertów z merami miast i przedstawicielami administracji publicznej przy wzmacnianiu przejrzystości, odpowiedzialności i uczciwości w działaniach władz.

Wsparcie w ramach programu oferowane jest poprzez zapewnienie specjalistycznej wiedzy, rozwiązań informatycznych, szkoleń itp. To właśnie w tym zakresie PPBW włączyła się do tej inicjatywy. Naszą rolą była pomoc w zorganizowaniu warsztatów dla Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU). Szkolenie związane było z implementacją usprawnień wywiadowczych ułatwiających wykrywanie korupcji.

Warsztaty z zakresu rekrutacji wywiadu i informatorów miały miejsce we Lwowie w siedzibie NABU w marcu oraz w maju 2023r. Przez łącznie 20 dni ukraińscy specjaliści pracowali i doskonalili swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych szkoleniowców Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Obecna sytuacja nie sprzyja szeroko zakrojonym działaniom, ale nasze wspólne starania z pewnością przyczynią się do szybszej odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny, jej dynamicznego rozwoju oraz integracji z Unią Europejską.

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail