Wpływ projektu FORMOBILE na obszar analizy śledczej urządzeń mobilnych

2022-06-07

Czas czytania: mins

Realizację projektu FORMOBILE zwieńczyła konferencja podsumowująca wyniki przeprowadzonych działań, która odbyła się w dniach 28-29 kwietnia br. w Hadze. Rezultaty wykonanych prac są widoczne szczególnie w trzech obszarach obejmujących narzędzia, szkolenia oraz standaryzację.

Narzędzia

Zespół projektowy pracował nad rozwojem łącznie 12 rozwiązań ułatwiających analizę urządzeń mobilnych. Dzięki temu w krótkim okresie udało się wspomóc pracę służb poprzez udostępnienie programów do m.in. do pozyskiwania danych, ich deszyfrowania oraz dalszej analizy. Zaangażowanie w FORMOBILE firmy MSAB, jednego z większych międzynarodowych przedsiębiorstw specjalizujących się w tej dziedzinie, pozwoliło znacznie usprawnić cały proces. Niektóre z narzędzi opracowanych w ramach projektu znajdą się Repozytorium Europolu dla organów ścigania. Ponadto FORMOBILE udostępnia również swoje zasoby na Github pod tym linkiem.


FORMOBILE Final Event

Szkolenia

Bardzo istotnym aspektem wpływającym na efektywność wykonania działań związanych z analizą śledczą urządzeń mobilnych jest poziom wiedzy posiadanej przez osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie tego procesu. W związku z tym FORMOBILE od początku stawiał kwestie szkoleniowe na wysokim miejscu wśród priorytetowych zadań do wykonania. W trakcie czasu trwania projektu zespół opracował trzy pilotażowe kursy, które niebawem będą dostępne publicznie oraz specjalistyczne warsztaty dla laboratoriów kryminalistycznych. Nawiązana współpraca z Europejską Grupą ds. Szkolenia i Edukacji w Zakresie Cyberprzestępczości (ECTEG) zbudowała natomiast podstawy do kontynuacji działań rozpoczętych przez FORMOBILE.


FORMOBILE Final Event

Standaryzacja

Realizacja prac z dziedziny analizy urządzeń mobilnych może być utrudniona w przypadku, gdy nie ma jasnych zasad określających, jaką drogę powinien przejść dowód od momentu jego zabezpieczenia do wykorzystania go w sądzie. W wyniku tego praca nad standardem związanym z obszarem zainteresowań FORMOBILE okazała się jednym z głównych tematów całej inicjatywy. Wspólny wysiłek ponad 50 ekspertów z przeszło 30 organizacji pozwolił opracować kluczowy dokument zapowiadający zmiany w sposobie procedowania urządzeń mobilnych podczas ich analizy. Umowa Warsztatowa CEN-CENELEC (17865) jest publikacją zawierającą praktyczne informacje dla służb oraz innych stron zaangażowanych w łańcuch analizy śledczej urządzeń mobilnych.

W przypadku zainteresowania poszczególnymi wynikami FORMOBILE prosimy o kontakt z zespołem projektowym: communication@formobile-project.eu. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z ostatnim newsletter projektu dostępnym pod tym linkiem.

(zdjęcia: MSAB)

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail