Ważne wydarzenia

Europejski Dzień Informacyjny oraz Spotkanie Brokerskie na temat konkursów 2017 w obszarze „Bezpieczne Społeczeństwa” Programu Horyzont 2020

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 6-7 marca 2017 roku w Brukseli odbędzie się Europejski Dzień Informacyjny oraz Spotkanie Brokerskie na temat konkursów 2017 w obszarze „Bezpieczne Społeczeństwa” Programu Horyzont 2020. Spotkanie jest organizowane przez Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych (NCP’s Network) SEREN3 we współpracy z Komisją Europejską oraz Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA). Udział

Czytaj więcej ›

Cyberbezpieczeństwo – nowatorski moduł szkoleniowy

Ochrona przed cyberatakami to jedno z najpoważniejszych wyzwań dla administracji publicznej. Niewątpliwie, skuteczne przygotowanie instytucji i pracowników na cyberzagrożenia, jest ogromnym wyzwaniem tak organizacyjnym jak i finansowym. Zgodnie z punktem 4.2.3. projektu Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2020, która zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji ma być przyjęta przez Radę Ministrów w kwietniu 2017 roku,

Czytaj więcej ›

Konferencja z zakresu cyberbezpieczeństwa IT

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. „When Red meets Blue…”, która odbędzie się w dniach 24-28 kwietnia 2017 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Konferencja organizowana przez ekspertów x33fcon z wieloletnim doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa IT, skierowana jest zarówno do pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT swoich instytucji,

Czytaj więcej ›

Kolejny nowy moduł szkoleniowy uruchomiony przez PPBW

Prawo dostępu do informacji publicznej odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa i ma bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli. Z drugiej strony pracownicy instytucji odpowiedzialni za udzielanie informacji publicznej oraz za redakcję stron BIP, zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych, w tym danych osobowych. Obecnie obowiązująca ilość norm prawnych, które dotyczą

Czytaj więcej ›

Sprawozdanie z konferencji pt. „BIOMETRIA 2016”

Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują uczestnikom za udział i interesującą wymianę poglądów w czasie XII Konferencji Naukowej BIOMETRIA 2016, która odbyła się w dniu 22 września 2016 r. w Warszawie. W trakcie Konferencji wygłoszono 22 referaty dotyczące zagadnień związanych z metodami biometrycznymi, zastosowaniami, aspektami prawnymi i społecznymi biometrii. Swoje stoisko z biometrycznym systemem otwierania skrytek zaprezentowała

Czytaj więcej ›

Szkolenia antykorupcyjne – Wrocław i Warszawa

W dniach 20-21.10.2016 we Wrocławiu oraz 27.10.2016 w Warszawie odbędą się szkolenia z zakresu przeciwdziałania korupcji dedykowane administracji publicznej. Celem cyklu szkoleń jest zapoznanie uczestników z problematyką korupcji, przygotowanie do rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym, a także do budowania i wdrażania skutecznych rozwiązań antykorupcyjnych w urzędach. Informujemy, że zarówno na szkolenia wrocławskie jak i warszawskie

Czytaj więcej ›

Konferencja pt. „Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych”

Wydział Prawa, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Polskie Stowarzyszenie Poligraferów organizują ogólnopolską konferencję naukową „Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych”. Odbędzie się ona w Warszawie w dniach 16-17 listopada 2016 r. W obliczu narastającego zagrożenia bezpieczeństwa coraz poważniejszym problemem będzie kwestia pozyskiwania informacji przez organy ścigania i służby specjalne. Dylematem, który pojawia

Czytaj więcej ›

CYBERSEC 2016 – EUROPEJSKIE FORUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w II Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, które odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 roku w ICE Kraków. Organizatorem jest Instytutu Kościuszki, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego została Patronem Instytucjonalnym wydarzenia. CYBERSEC to cykliczna konferencja o charakterze public policy poświęcona strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa. Innowacyjna formuła CYBERSEC sprawia, że zajmuje

Czytaj więcej ›

Horyzont 2020 – Spotkanie informacyjne służb mundurowych

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w dniu 15 czerwca 2016 roku zorganizowali spotkanie informacyjne dla przedstawicieli służb mundurowych, które są zainteresowane bezpośrednim udziałem w projektach badawczo-rozwojowych finansowanych w ramach Programu Horyzont 2020. Spotkanie odbyło się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Głównym celem spotkania

Czytaj więcej ›

Security Research & Innovation Event 2016

W dniach 1-2 czerwca 2016 roku w Hadze odbyła się coroczna międzynarodowa konferencja poświęcona badaniom w obszarze bezpieczeństwa, w której uczestniczyli także przedstawiciele PPBW. Organizatorami konferencji była Komisja Europejska, Europejskie Stowarzyszenie Służb Mundurowych ENLETS (European Network of Law Enforcement Technology Services) oraz the Hague Security Delta (HSD). Poniżej znajdują się najważniejsze informacje pokonferencyjne, wraz z

Czytaj więcej ›