Ważne wydarzenia

RADPol2020 - zmiana daty konferencji

Zarezerwuj termin – Konferencja RADPol2020 – Radykalizacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Trzy europejskie projekty MINDb4ACT, CHAMPIONs i BRAVE finansowane w ramach programów Komisji Europejskiej H2020 i ISF-P, z przyjemnością ogłaszają wspólną konferencję zatytułowaną „Radykalizacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – trendy, wyzwania i możliwości przeciwdziałania”, która odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Czytaj więcej ›

LION DC: Podsumowanie szkolenia dla służb nt. zwalczania przestępczości narkotykowej online

W dniach 12-14 lutego 2020 roku w ramach projektu LION DC odbyło się szkolenie skierowane do funkcjonariuszy z różnych krajów europejskich, zajmujących się przestępczością narkotykową w internecie. Sesja szkoleniowa została przeprowadzona na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Czytaj więcej ›

Posiedzenie Rady Programowej PPBW

W dniu 18 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie bieżących prac podejmowanych w ramach PPBW oraz przeprowadzenie dyskusji
z członkami Rady na temat dalszych kierunków rozwoju i działań.

Czytaj więcej ›
Logo projektu SNAPPY

SNAPPY: Spotkanie inaugurujące projekt

Dnia 16 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „SNAPPY – Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Gestora projektu z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz członkowie konsorcjum w składzie: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Lider), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz firma SNP Poland sp. z o.o.

Czytaj więcej ›
Lion DC - logo

LION DC: Szkolenie dla służb na AGH w Krakowie nt. zwalczania przestępczości narkotykowej online

W dniach 12-14 lutego 2020 roku na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się szkolenie skierowane do funkcjonariuszy z różnych krajów europejskich, zajmujących się przestępczością narkotykową w internecie. Sesja szkoleniowa zostanie zorganizowana w ramach europejskiego projektu LION DC.

Czytaj więcej ›