Aktualności

Uniwersytet Śląski – Konferencja pt. “Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne”

2014-10-30

Czas czytania: mins

W dniu 22 października 2014 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. “Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne”. Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednego z Honorowych Patronów Konferencji, reprezentował Sekretarz PPBW Rashel Talukder.

Konferencja odbyła się z podziałem na panele dyskusyjne poświęcone problemowi Prawa do wolności i nietykalności osobistej w kontekście uprawnień służb bezpieczeństwa i porządku publicznego do stosowania broni palnej środków przymusu bezpośredniego (panel I), Praktycznym aspektom użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego (panel II) oraz problemowi odpowiedzialności karnej i cywilnej funkcjonariuszy w związku z użyciem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego na tle nowej ustawy (panel III). W trakcie konferencji, uczestnicy mieli okazję także zapoznać się z propozycją służby w Narodowych Siłach Rezerwowych RP oraz zawodowej służby wojskowej. Wyniki przeprowadzonych prac i analiz opublikowane zostaną w formie monografii naukowej.

W konferencji, oprócz kadry naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wzięli także udział przedstawiciele Katedry Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z Wrocławia, Akademii Obrony Narodowej, a także Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. W pracach naukowych udział wzięli także przedstawiciele: Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, ABW, CBA, straży gminnych i miejskich, policji przyrodniczych (Państwowa Straż Łowiecka, Straż Leśna), policji komunikacyjnych (Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Ochrony Kolei) oraz przedstawiciele międzynarodowych portów lotniczych Balice i Pyrzowice. Nieocenionego wsparcia udzielili także przedstawiciele Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach, Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, a także Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach oraz WKU Katowice).

Komitet naukowy konferencji do pobrania tutaj.
Program konferencji do pobrania tutaj.

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail