W dniu 25 kwietnia 2022 roku w godzinach 9:00-10:30 we współpracy z I LO w Gorzowie Wlkp. organizujemy spotkanie informacyjne online, podczas którego zostaną przedstawione zadania projektu wdrażającego pilotażowo edukacyjny program „ROZUMIEM=SZANUJĘ” zapobiegający radykalizacji wiodącej do dyskryminacji i mowy nienawiści.

Dnia 28 lutego 2022 r. uczniom I LO im. T. Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim zaprezentowano zagadnienia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mowy nienawiści. Przedsięwzięcie było częścią programu edukacyjnego „ROZUMIEM=SZANUJĘ”.

Dnia 18 lutego dr Marzena Kordaczuk-Wąs oraz radca prawny Jakub Horn przedstawili uczniom klas drugich zagadnienia związane z radykalizacją, mową nienawiści oraz ich konsekwencjami prawnymi.

Celem projektu „ROZUMIEM=SZANUJĘ” jest promocja zachowań wolnych od wszelkich form radykalizmu, dyskryminacji i mowy nienawiści wśród uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim (Partnera projektu), rodziców oraz w środowisku lokalnym.