Rejestracja: webinaria

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WEBINARIA PPBW
DANE UCZESTNIKA:
DANE DO FAKTURY:
*Prosimy o zaznaczenie tej opcji, jeśli do ceny za udział w webinarium nie powinien zostać doliczony podatek VAT, tzn. kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
DANE KORESPONDECYJNE (do wysłania certyfikatu):
Prosimy o podanie adresu do korespondencji, jeśli jest inny niż adres instytucji.