Systemy zarządzania w instytucjach publicznych – konferencja naukowa

Pragniemy poinformować, iż w dniach od 21 do 22 października 2015 roku w Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego „ETERNITE” w Wólce Nadbużnej odbędzie się konferencja naukowa pt. „Doskonalenie systemów zarządzania w instytucjach publicznych – efektywność i skuteczność realizowanych działań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego”. Organizatorem spotkania jest Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Współorganizatorami spotkania są:

  • Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii-Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych;
  • Uniwersytet Warszawski – Wydział Ekonomiczny – Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości;
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – Wydział Administracji – Instytut Nauk Społecznych;
  • Nadbużańska Szkoła Wyższa im. M.J. Karpia w Siemiatyczach – Wydział Nauk Społecznych.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń praktycznych dotyczących zastosowania koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego, budżetowania zadaniowego i kontroli zarządczej w instytucjach publicznych, które realizują zadania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Szczegółowy zakres tematyczny konferencji oraz informacje organizacyjne do pobrania tutaj.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print