Sygnaliści

Sygnaliści (ang. whistleblowers) to osoby, które działając w dobrej wierze, zgłaszają lub ujawniają informacje o nieprawidłowościach zachodzących w miejscu pracy godzących w interes pracodawcy lub interes publiczny.

We współpracy z ekspertami z zakresu antykorupcji, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała rozwiązanie do kompleksowej obsługi zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów. Oferta oparta jest o nowatorskie rozwiązanie informatyczne połączone z infolinią, dedykowane wyłącznie do zarządzania tego typu zgłoszeniami. Warto podkreślić, że rozwiązanie pozwala na anonimową komunikację pomiędzy instytucją a jej pracownikami.

Oferta współpracy kierowana jest do instytucji zainteresowanych wdrożeniem rozwiązania do obsługi sygnalistów.

Istnieje możliwość nieodpłatnego przetestowania usługi dostępnej pod adresem www: sygnalista.ppbw.pl.

W przypadku zainteresowania przygotowaniem indywidualnej oferty dla Państwa instytucji prosimy o kontakt:

Sonia Kliks
Kierownik Działu Szkoleń i Audytów

tel.: (61) 861 24 46, kom.: 695 386 963
e-mail: sonia.kliks@ppbw.pl