Standard Cyberbezpieczeństwa PPBW dla MŚP i instytucji publicznych

2019-02-11

Czas czytania: mins

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała dofinansowanie na realizację innowacyjnego projektu pt.: “Cyberbezpieczeństwo – standard PPBW dla MŚP i instytucji publicznych”, w ramach poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą projektu jest Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.

Ze względu na nasilającą się skalę ataków dokonywanych przy pomocy sieci Internet, zarówno MŚP, jak i instytucje publiczne narażone są na wiele nowych typów zagrożeń, którym muszą się umiejętnie przeciwstawić. Ponadto, ze względu na wejście w życie Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), wszystkie firmy i instytucje zobowiązane są do należytej ochrony danych, których przetwarzanie w praktyce w zdecydowanej większości odbywa się w sposób elektroniczny. Z powyższych powodów wciąż poszukiwane są rozwiązania, które byłyby wsparciem w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Rezultatem projektu będzie Standard Cyberbezpieczeństwa Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne.

Ponadto PPBW rozważy, aby na bazie opracowanego Standardu opracować Polska Normę w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Termin realizacji: 02.02.2019 r. – 31.07.2019 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 116 358,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 97 239,79 zł


ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail