Wydarzenie

Sprawozdanie z konferencji pt. “BIOMETRIA 2016”

Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują uczestnikom za udział i interesującą wymianę poglądów w czasie XII Konferencji Naukowej BIOMETRIA 2016, która odbyła się w dniu 22 września 2016 r. w Warszawie.

W trakcie Konferencji wygłoszono 22 referaty dotyczące zagadnień związanych z metodami biometrycznymi, zastosowaniami, aspektami prawnymi i społecznymi biometrii. Swoje stoisko z biometrycznym systemem otwierania skrytek zaprezentowała firma Hitachi, a Politechnika Gdańska wystawiła plakat dotyczący rozproszonego laboratorium zastosowań biometrii w bankowości.

Program konferencji (dostępny tutaj) został podzielony na trzy części: zagadnienia prawne związane ze stosowaniem biometrii, zagadnienia badawcze oraz przykłady implementacji między innymi w obszarze bezpieczeństwa (w tej części wystąpili przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Straży Granicznej). Materiały konferencyjne są do pobrania na stronie biometria2016.

Honorowy Patronat nad konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Cyfryzacji. Partnerami wydarzenia była Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Organizatorami konferencji był Instytut Maszyn Matematycznych oraz Politechnika Warszawska.

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail