Spotkanie w NCBR nt. praw własności intelektualnej

2015-10-29

Czas czytania: mins

W dniu 28 października 2015 roku Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zorganizowała spotkanie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które poświęcone było problematyce praw własności intelektualnej do wyników prac B+R z obszaru bezpieczeństwa i obronności, finansowanych lub współfinasowanych przez NCBR.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały projekty, które stanowią przykłady próby wdrożenia efektów prac B+R przez ich wykonawców we współpracy z służbami mundurowymi. Określone zostały bieżące problemy prawno-organizacyjne stanowiące niejednokrotnie barierę do wdrażania wyników realizowanych projektów.

Ponadto, przez przedstawiciela resortu obrony narodowej, omówiona została koncepcja procedur zarządzania prawami własności intelektualnej, która opracowywana jest przez Zespół powołany Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 roku.

W podsumowaniu ujęte zostały kierunki, w którym powinny zmierzać prace nad procedurami zarządzania prawami własności intelektualnej do efektów projektów BIO, aby uwzględniały potrzeby służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Finansów, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Komendy Głównej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Biura Ochrony Rządu. Spotkanie z ramienia PPBW prowadził Rashel Talukder – Sekretarz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail