Aktualności

Spotkanie Rady Programowej PPBW

2017-04-17

Czas czytania: mins

W dniu 29 marca 2017 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie aktualnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz poddanie pod dyskusję dalszych kierunków, które mogłyby być podejmowane w ramach PPBW.

Posiedzenie Rady otworzyli prof. Emil W. Pływaczewski – Koordynator Główny PPBW oraz prof. Arkadiusz Letkiewicz – Koordynator ds. Realizacji Projektów. Następnie Rashel Talukder – Dyrektor Zarządzający, zaprezentował obecne działania realizowane w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przedstawiając aktualnie realizowane projekty oraz przedsięwzięcia.

Następnie, w toku dyskusji, członkowie Rady zaproponowali nowe kierunki działań, które powinny być podejmowane w ramach PPBW. Są to następujące obszary:

 • Organizacja roboczych spotkań tematycznych z udziałem przedstawicieli służb, świata nauki oraz biznesu w obszarze bezpieczeństwa;
  Każde spotkanie byłoby dedykowane innemu zagadnieniu, np. tematyka dronów, cyberbezpieczeństwo, systemy łączności itp. Celem spotkań byłaby wymiana informacji na temat aktualnych potrzeb służb mundurowych w poszczególnych obszarach tematycznych, jak i możliwości dostarczania tego typu rozwiązań przez środowisko biznesu i nauki.
 • Prognozowanie (foresight) kierunków rozwoju technologii w obszarze bezpieczeństwa w gronie przedstawicieli decydentów (władzy publicznej), środowisk naukowych, przemysłu, mediów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej;
 • Podejmowanie działań prewencyjnych oraz publicznej dyskusji w zakresie przeciwdziałania przestępczości – w tym edukacja prawna społeczeństwa;
 • Włączenie się PPBW w prace i przedsięwzięcia związane z aktualnym światowym trendem łączenia obszarów bezpieczeństwa i obronności, z uwagi na ich wzajemne przenikanie się;
 • Udział PPBW w “budowaniu odporności państwa” na wszelkiego rodzaju zagrożenia;
 • Problematyka wdrażania efektów prac B+R w obszarze bezpieczeństwa.

W spotkaniu Rady uczestniczyli:

 • Dr Artur Bartoszewicz – Doradca PPBW, Szkoła Główna Handlowa;
 • Jarosław Duś – Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego;
 • Marcin Golizda-Bliziński – Doradca PPBW, ekspert w obszarze cyberbezpieczeństwa;
 • Prof. Ewa Guzik-Makaruk – Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku;
 • Nadkom. Andrzej Kropiwiec – Naczelnik Wydziału Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną, Biuro Logistyki Komendy Głównej Policji;
 • Płk Marcin Lipka – Biuro Ochrony Rządu;
 • Por. Katarzyna Matysek – Biuro Ochrony Rządu;
 • Ppłk Adam Ozimek – Straż Graniczna;
 • Sebastian Serwiak – Z-ca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE;
 • St. bryg. Witold Skomra – Doradca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
 • Sławomir Śnieżko – Doradca PPBW, ekspert w obszarze antykorupcji;
 • Sędzia Anna Maria Wesołowska;
 • Marek Wierzbicki – Doradca PPBW;
 • Dr Zbigniew Wrona – Dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli;
 • Gen. Dariusz Wroński – Prezes Centrum Wdrożeniowo-Produkcyjnego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 • Prof. Andrzej Zybertowicz – Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Mł. insp. Mariusz Żurawski – Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji.
ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail