Artykuł

Sparks in the Dark: Nowy sojusznik w walce z seksualnym wykorzystywaniem dzieci

2024-04-16

Czas czytania: mins

Każdego roku miliony dzieci na całym świecie doświadczają koszmaru związanego z wykorzystywaniem i wyzyskiem seksualnym (WWSD). Witryna internetowa Sparks in the Dark jest odpowiedzią na tę kwestię. Powstała aby wykorzystać ekspercką wiedzę do skutecznego zwalczania WWSD. Poprzez wspieranie współpracy i dzielenie się istotnymi informacjami, Sparks in the Dark dąży do stworzenia jednolitego frontu w celu ochrony najmłodszych i dokonania pozytywnych zmian na świecie.

Złożoność problemu

Istnieje ważny powód, dla którego eksperci opisują kwestię WWSD jako „pandemię”. Najnowsze statystyki rzucają światło na powszechny charakter tego kryzysu. Na przykład National Center for Missing and Exploited Children zgłosiło otrzymanie ponad 32 milionów globalnych alertów związanych z materiałami dotyczącymi seksualnego wykorzystywania dzieci w ciągu zaledwie jednego roku. Co więcej, szacunki Światowej Organizacji Zdrowia sugerują, że 1 na 5 kobiet i 1 na 13 mężczyzn byli wykorzystywani seksualnie jako dzieci. Niestety, liczby te mogą być tylko czubkiem góry lodowej, ponieważ wiele przypadków pozostaje niezgłoszonych lub niewykrytych.

Służby policyjne, prywatne firmy i wiele organizacji badawczych ciężko pracuje, aby przezwyciężyć problemy związane z tym zagadnieniem. Te z kolei, stale ewoluują wraz z rozwojem technologii. Weźmy na przykład obecny trend generatywnej sztucznej inteligencji i mediów syntetycznych, które stanowią nowe rodzaje zagrożeń dla organów ścigania. Uspokajające jest to, że pojawiają się innowacje techniczne, sieci współpracy i publikacje naukowe, aby stawiać czoła tym problemom, ale przy okazji wzrostu złożoności przeszkód do pokonania, coraz trudniejszy staje się także dostęp do samych rozwiązań. Musimy więc jednocześnie zadbać o to, żeby uniknąć powielania działań, zmaksymalizować ich wpływ i zapewnić, że odpowiednie osoby będą miały bieżący dostęp do najświeższych informacji o postępach prac.

Nawet dla tych, którzy starają się trzymać rękę na pulsie w tej dziedzinie, trudno jest stale mieć aktualne dane na temat tego: co się dzieje, kto co robi i jak wyniki jego prac wpłyną na sytuację. Ponadto dziedzina ta często pozostaje podzielona. Eksperci z jednego obszaru niekoniecznie w pełni rozumieją osoby pracujące z innej perspektywy. Na przykład praktycy posługujący się narzędziami wykrywania i innowacjami pomagającymi zidentyfikować ofiary nadużyć są często daleko od płaszczyzny prewencji i pracy nad zrozumieniem powiązań pomiędzy przestępstwami a czynnikami wpływającymi na ich popełnienie.

W obecnej sytuacji niezwykle ważne jest opracowywanie odpowiednich rozwiązań, które mogą nadążyć za zmianami technologicznymi, ale niestety rozproszenie informacji spowalnia ten proces.

Czym jest Sparks in the Dark?

Uruchomienie Sparks in the Dark ma wspomóc komunikację w tej dziedzinie, tworząc platformę współpracy i innowacji, mającą na celu opracowanie skutecznych strategii i wzmocnienie wspólnych wysiłków przeciwko WWSD. Sparks pomaga upowszechniać projekty finansowane przez UE i inne istotne działania w Europie oraz na świecie.


Odwiedź ✨Sparks in the Dark!

[Treści na stronie publikowane są w języku angielskim, ale można skorzystać z wtyczki tłumaczącej automatycznie na język polski. Znajduje się ona w dole ekranu po lewej stronie. Automatyczne tłumaczenie powoduje jednak ryzyko błędów stylistycznych, a nawet merytorycznych. Prosimy mieć to na uwadze.]

Strona została zainicjowana dzięki funduszom z finansowanego przez UE projektu ARICA, którego konsorcjum zgodziło się wykorzystać część budżetu inicjatywy na wsparcie całej dziedziny przeciwdziałania WWSD. Pierwotny plan został opracowany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW), która następnie nawiązała kontakty z wieloma inicjatywami w tej domenie, aby zgromadzić społeczność aktywnie walczącą z WWSD. Wysiłki te wpisują się w Strategię Unii Europejskiej na rzecz skuteczniejszej walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych i są zgodne ze strukturą holistycznego podejścia, obejmującą zapobieganie („prevention”), dochodzenie i wykrywanie („detection & investigation”) oraz wsparcie ofiar i ocalałych („victim & survivor support”) jako uzupełniające się aspekty przeciwdziałania WWSD.

Holistyczne podejście

Podstawowy cel tej inicjatywy jest dwojaki. Po pierwsze, dąży ona do ujednolicenia wysiłków w tej dziedzinie, poprzez wzbogacenie praktyków o wiedzę i rezultaty projektów poświęconych zwalczaniu WWSD. Po drugie, dąży do stworzenia sieci, w której zainteresowane strony mogą dzielić się wynikami badań, innowacyjnymi pomysłami i planami strategicznymi, zwiększając w ten sposób wartość każdego projektu i minimalizując ryzyko duplikowania prac.

Strona internetowa jest dostosowana do potrzeb różnych grup, w tym decydentów, urzędników państwowych, badaczy, praktyków, podmiotów prywatnych i ogółu społeczeństwa. Oferuje informacje przekazywane prostym językiem i łatwe w nawigacji. Zawiera szczegółowe dane na temat głównych działań, wniosków i rezultatów różnych inicjatyw, zapewniając scentralizowany kanał do lepszej komunikacji i rozpowszechniania wiadomości. Ponadto, z pomocą społeczności, Sparks in the Dark dąży do ustanowienia spójnego konsensusu w sprawie zaleceń niezbędnych do postępów w tej dziedzinie. Zachęca do ciągłego dialogu między partnerami w celu udoskonalenia i ulepszenia strategii opartych na badaniach i raportach.

Osiągnięcie jednolitego stanowiska ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i wdrożenia holistycznego podejścia, które integruje trzy podstawowe filary: zapobieganie, wykrywanie i dochodzenie oraz wsparcie dla ofiar i ocalałych. Wspólny wysiłek jest niezbędny dla efektywnego postępu w tej dziedzinie.

Jak wspierać Sparks in the Dark?

Zachęcamy do aktywnego zaangażowania się w Sparks in the Dark. Udostępniając tę platformę w mediach społecznościowych, pomagasz nam dotrzeć do szerszego grona odbiorców i zwiększyć jej wpływ (odwiedź również profil na LinkedIn). Osoby aktywnie zaangażowane w walkę z WWSD mogą rozważyć także dołączenie do społeczności Sparks jako redaktorzy, który mogą publikować swoje inicjatywy, artykuły, wiadomości i raporty.

Aby dalej utrzymywać i rozwijać tę platformę, liczymy również na wsparcie finansowe. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź stronę dotyczącą darowizn. Twoje zaangażowanie i wsparcie mają kluczowe znaczenie dla kontynuowania wspólnej misji ochrony dzieci na całym świecie.

Steven Ormston
Menadżer ds. Komunikacji i Społeczności
PPBW
Łukasz Kielban
Starszy Specjalista ds. Komunikacji
PPBW
ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail