Wydarzenie

SNAPPY: Spotkanie inaugurujące projekt

Dnia 16 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „SNAPPY – Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Gestora projektu z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, a także członkowie konsorcjum w składzie: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Lider), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz firma SNP Poland sp. z o.o.

Podczas spotkania przedstawiony został harmonogram prac oraz skład zespołu realizującego projekt. Przebieg dyskusji pomiędzy Gestorem a wykonawcami zaowocował ustaleniem szczegółów kolejnych działań. W trakcie wydarzenia poruszono kwestie związane z funkcjonalnością kreowanej bazy, zdefiniowano użytkowników końcowych, wskazano poziomy dostępu i związane z nimi wymagania. Dzięki wspólnie przeprowadzonym rozmowom rozpoznane zostały oczekiwania Gestora, które będą miały wpływ na ostateczny wygląd Bazy.

SNAPPY finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Cel projektu to budowa Bazy Standaryzowanych Programów Profilaktycznych. Narzędzie ma umożliwiać katalogowanie, inwentaryzowanie, standaryzowanie oraz składanie sprawozdań z przeprowadzonych programów i akcji profilaktycznych przez jednostki Policji z całego kraju, jak również inne instytucje państwowe i samorządowe.

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail