SNAPPY: Pierwszy etap projektu został zakończony

2020-06-10

Czas czytania: mins

24 maja 2020 roku zakończył się pierwszy z pięciu etapów realizacji projektu SNAPPY „Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych”, którego Gestorem jest Komenda Główna Policji.

Pierwszy etap składał się z trzech zadań, na które złożyła się diagnoza i analiza dostępnych narzędzi oraz identyfikacja źródeł danych, identyfikacja potrzeb użytkowników końcowych związanych z funkcjonalnością bazy wraz z poznaniem wymagań Gestora oraz zaproponowaniem scenariuszy użytkowania Bazy, a także analiza wymagań prawno-organizacyjnych dla budowanej Bazy.

Etap trwał sześć miesięcy, PPBW wraz z partnerem – Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadziła prace badawcze, które będą stanowiły solidne podstawy do budowy Bazy. Obok analizy porównawczej istniejących narzędzi i rozwiązań, przeprowadzone zostały badania z udziałem potencjalnych użytkowników końcowych. W badaniu sondażowym wzięło udział około 120 respondentów oraz przeprowadzono kilkanaście wywiadów pogłębionych z przedstawicielami Policji różnego szczebla, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i przedstawicielami oświaty. Na bazie tych wyników zaproponowano rekomendowane funkcjonalności.

Projekt SNAPPY „Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych” realizowany jest przez konsorcjum, na którego czele stoi PPBW, a wykonawcami są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i SNP Poland sp. z o.o. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (DOB-BIO10/10/02/2019). Budżet projektu wynosi 1 095 418 zł. Więcej informacji tutaj: www.ppbw.pl/projekt-snappy.

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail