Rozpoczęliśmy działania projektowe w ramach programu „ROZUMIEM=SZANUJĘ”

2022-01-26

Czas czytania: mins

Program „ROZUMIEM=SZANUJĘ” został opracowany zgodnie z modelem logicznym, ugruntowanym w naukach społecznych i opartym na dowodach z diagnozy zagrożenia radykalizacją i potrzeb w zakresie jej zapobiegania, przeprowadzonej w Polsce w 2020 roku, która potwierdziła konieczność opracowania i wdrożenia takiego programu.

Pokazała ona bowiem występowanie zachowań polegających na używaniu mowy nienawiści, przejawów dyskryminacji i innych działań radykalnych. Łącznie 54% nauczycieli zadeklarowało bowiem występowanie takich zachowań dyskryminacyjnych w środowiskach lokalnych i rodzinnych, zaś 39% uczniów wskazało na ich występowanie.

Dnia 21 grudnia 2021 roku zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne z obszaru przeciwdziałania dyskryminacji i mowy nienawiści adresowane do nauczycieli przedmiotowych, pedagogów, psychologów i dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim. Nasi Eksperci – dr Marzena Kordaczuk-Wąs oraz Jakub Horn przedstawili zagadnienia rozpoznawania przejawów radykalizacji; mechanizmy radykalizacji, czynniki ryzyka predestynujące do używania przemocy i sposoby ich zapobiegania; aspekty prawne, wraz z odpowiedzialnością za przestępstwa z nienawiści. Udział wzięło 52 nauczycieli, w tym Koordynator Projektu z ramienia Szkoły Pani Kamila Szymankiewicz oraz Dyrektor Pan Mariusz Biniewski.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w tym miejscu.

Aktywni Obywatele - projekt „ROZUMIEM=SZANUJĘ”

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail