Rozpoczęła się realizacja projektu INDEED!

Czas czytania: mins

Miło nam poinformować, że rozpoczęła się realizacja europejskiego projektu INDEED. Koordynatorem prac zespołu projektowego jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Celem projektu INDEED jest wzmocnienie wiedzy, możliwości i umiejętności praktyków i decydentów zajmujących się zapobieganiem i przeciwdziałaniem radykalizacji, brutalnemu ekstremizmowi i deradykalizacją w zakresie projektowania, planowania, wdrażania i ewaluacji inicjatyw w tej dziedzinie, w oparciu o podejście oparte na dowodach. INDEED opiera się na aktualnym stanie wiedzy i rozwiązaniach (state of the art), wykorzystując ich naukowe i praktyczne atuty – wzbogacając je o dodatkowe funkcje, aby napędzać postęp i ograniczać rosnący wzrost radykalnych poglądów i przemocowych zachowań zagrażających bezpieczeństwu.

Ramy metodologiczne INDEED opierają się na podejściu „5 I”, tj. 5 fazach projektu: Identyfikacja; Zaangażowanie; Innowacje; Wdrożenie; Wpływ. U podstaw metodologii pracy INDEED leży interdyscyplinarne i partycypacyjne podejście, które obejmuje współtworzenie poszczególnych etapów projektu i wdrażanie ich przy ścisłym zaangażowaniu wielosektorowych interesariuszy. Tworzenie SMART Hubs (Stakeholder Multisectoral Anti-Radicalisation Teams) jako części INDEED ma na celu ułatwienie tego procesu.

Wśród głównych celów projektu są:

 1. Opracowanie uniwersalnego modelu opartego na dowodach (Evidence-Based Evaluation Model; EBEM) do oceny zapobiegania radykalizacji i jej łagodzenia.
 2. Opracowanie praktycznego narzędzia oceny opartego na EBEM.
 3. Stworzenie przyjaznych dla użytkownika repozytoriów (repozytoria czynników radykalizacji i ścieżek prowadzących do radykalizacji; czynników wzmacniających odporność na radykalizację; zbiór praktyk opartych na dowodach – wykorzystywanych do praktycznego wykorzystania przez praktyków i decydentów.
 4. Wdrażanie dedykowanych programów i szkoleń (offline/online).

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horyzont 2020.

INDEED - news baner

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail