QROC: Odbyły się pierwsze ćwiczenia symulacyjne dla centrów operacyjnych policji

W dniach 12 i 13 października 2020 roku przeprowadzone zostały pierwsze ćwiczenia symulacyjne (ang. table top exercise) dla centrów operacyjnych policji z kilkunastu państw Unii Europejskiej, dotyczące umiejętności i procedur szybkiego reagowania na popełnione przestępstwa oraz bezpiecznej transgranicznej wymiany danych.

Rolą Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest opracowanie scenariuszy, które stanowią podstawę do przeprowadzenia tego typu ćwiczeń dla organów ścigania w ramach projektu QROC (Quick Response for Operational Centres). Wnioski z przeprowadzonego wydarzenia, a także uwagi zgłoszone przez policjantów, posłużą do zaktualizowania scenariuszy do pozostałych ćwiczeń symulacyjnych zaplanowanych w projekcie na 2021 rok.

Projekt QROC ukierunkowany jest na zidentyfikowanie potrzeb i wymianę dobrych praktyk oraz przeprowadzenie procedury foresight będącej metodą prognozowania przyszłości w zakresie nowych technologii, które mogłyby posłużyć policyjnym centrom operacyjnym w poprawie poziomu bezpieczeństwa publicznego.

QROC jest inicjatywą sieci ENLETS (European Network of Law Enforcement Technology Services) w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – instrumentu współpracy policyjnej, finansowanego przez Komisję Europejską.

Zapraszamy na stronę internetową projektu, która znajduje się pod tym linkiem.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print