Wydarzenie

Przeciwdziałanie zagranicznej manipulacji i ingerencji informacyjnej

Od ponad dekady zewnętrzna ingerencja w europejski dyskurs i media stanowią stale rosnące zagrożenie. Zjawisko to nazywane jest zagraniczną manipulacją i ingerencją informacyjną, w skrócie FIMI od angielskiego określenia Foreign Information Manipulation and Interference.

Od czasu nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję, państwa europejskie stały się bardziej świadome ryzyka związanego z dezinformacją, zmanipulowanymi informacjami i fałszywymi wiadomościami (tzw. „fake news”) rozpowszechnianymi w mediach społecznościowych i internetowych serwisach informacyjnych.

Widzieliśmy przykłady kampanii dezinformacyjnych, takich jak te związane z ingerencją w wybory w różnych państwach członkowskich UE, zmanipulowane wiadomości dotyczące pandemii COVID-19 i fałszywe oskarżenia o negatywny wpływ systemów 5G. Wszystkie te przypadki pokazują poważny znaczenie wpływu na opinię publiczną i politykę.

Definicja FIMI:

"ESDZ definiuje FIMI jako wzorzec zachowania, który zagraża lub może potencjalnie negatywnie wpłynąć na wartości, procedury i procesy polityczne. Takie działania mają charakter manipulacyjny i są prowadzone w sposób celowy i skoordynowany. Podmiotami takiej działalności mogą być podmioty państwowe lub niepaństwowe, w tym ich pełnomocnicy na ich własnym terytorium i poza nim".

Wiele zostało już zrobione, aby przeciwdziałać tym wyzwaniom. Inicjatywy te zostały opisane w niedawnej aktualizacji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). Podjęto kilka kluczowych działań w celu wzmocnienia odporności Europy, takich jak:

 • utworzenie struktur systemu wczesnego ostrzegania (RAS) w kontekście dezinformacji, aby umożliwić wspólne działania z innymi instytucjami UE i państwami członkowskimi;
 • zaprojektowanie kompleksowych ram i metodologii systematycznego gromadzenia dowodów dotyczących incydentów FIMI, w ramach których przewodzimy wysiłkom na rzecz zbudowania prawdziwej społeczności obrońców, wspieranej przez centrum wymiany i analizy informacji (FIMI ISAC);
 • Ponadto ESDZ, w ścisłej współpracy z Komisją Europejską i państwami członkowskimi, stale wzmacnia unijny zestaw narzędzi do walki z FIMI (FIMI Toolbox), m.in. aby nakładać koszty na sprawców.

Odpowiedzi ESDZ na zagraniczne manipulacje i ingerencje informacyjne (FIMI)

Wraz ze zmianą władzy politycznej w Europie, nacisk na zwalczanie zagranicznych ingerencji i dezinformacji nasilił się jeszcze bardziej. Parlament Europejski i Komisja Europejska podkreśliły potrzebę solidnych strategii ochrony integralności wyborczej. Kroki konieczne do podjęcia obejmują podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z dezinformacją, zwiększanie umiejętności korzystania z mediów oraz koordynację z krajowymi organami regulacyjnymi w państwach członkowskich. Działania te mają na celu wzmocnienie pozycji obywateli w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacyjnym taktykom informacyjnym, a tym samym ochronę procesów demokratycznych przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Biorąc pod uwagę błyskawicznie rozwijający się krajobraz technologii i ewolucję sztucznej inteligencji, w szczególności jej generatywnego aspektu i wykorzystanie dużych modeli językowych (LLM), stosowanych w narzędziach takich jak ChatGPT, podmioty o złych zamiarach mogą tworzyć wysoce przekonujące fałszywe treści ze zwiększoną wydajnością, znacząco przyspieszając produkcję szkodliwych materiałów.

Obecna pozycja Europy

Czy Europa jest przygotowana i gotowa odpowiedzieć na te wyzwania? Jakie działania są obecnie podejmowane w celu sprostania im? Te i inne pytania są tematami drugiej edycji konferencji "Countering Foreign Interference Dialogues", która odbyła się we Florencji w 24. i 25. czerwca 2024 roku.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczyła w tym wydarzeniu aby lepiej zrozumieć, co dzieje się w tej przestrzeni i jak społeczeństwa mogą reagować na obawy. Ponadto PPBW aktywnie uczestniczy w ogólnoeuropejskiej sieci EU-HYBNET, projekcie finansowanym przez UE, analizującym pełną gamę zagrożeń hybrydowych i innowacji wymaganych do reagowania na potrzeby praktyków.

W 2022 r. w ramach projektu wydano dokument zawierający rekomendacje dotyczące wyzwań związanych z manipulacją informacjami i zakłóceniami (IMI). Dokument zawierał następujące zalecenia:

 • opracowanie taksonomii IMI,
 • opracowanie standardów wymiany informacji IMI,
 • opracowanie rozproszonego rozwiązania sieciowego do udostępniania i analizy informacji IMI,
 • zainicjowanie badań i rozwoju w obszarze automatycznych i/lub półautomatycznych narzędzi do analizy IMI,
 • zainicjowanie unijnej grupy zadaniowej badającej sposoby budowania zaufania między interesariuszami z sektora prywatnego i publicznego.

Z zainteresowaniem obserwujemy, w jaki sposób Europa reaguje na sugerowane działania.

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail