Zakończony projekt

NARZĘDZIA

do wspomagania działań operacyjnych oraz śledczych

Informacje o projekcie

Fundusz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opis

W ramach projektu przygotowano rozwiązania informatyczne wspierające pracę służb mundurowych (m.in. Policji, Straży Granicznej) obejmujące w szczególności:

 • środowisko wspomagające analizę kryminalną, służące do tworzenia i integracji baz danych, wstępnego przetwarzania, a także właściwej analizy danych z różnych źródeł (bilingi, historie rachunków bankowych, wykazy transakcji elektronicznych itp.), graficznego przedstawiania jej wyników na różnego typu diagramach oraz sporządzania raportu z procesu analizy (LINK),
 • aplikacja korzystająca z metod eksploracji danych do wyszukiwania wzorców dotyczących np. aktywności grupy przestępczej czy schematów jej działania, a następnie wizualizacji znalezionych wzorców w formie diagramów (drzewo, graf, krata, siatka, diagram czasowy) (MAMUT),
 • system przeznaczony do analizy powiązań między osobami (identyfikacji ich ról) metodami sieci społecznych pozwalających na badanie struktury organizacji, relacji między firmami i instytucjami, współautorstwa i źródła cytatu czy analizowanie treści blogów (KASS),
 • rozszerzenie bazowego systemu PyFlag dostosowane do wymagań ekspertów sądowych pozwalające na przeprowadzenie kontroli nośników danych, rozumianej m.in. jako ustalenie, które programy są zainstalowane, a także zlokalizowanie, oznaczenie i sklasyfikowanie interesujących analityka plików oraz wykrycie i usunięcie tych potencjalnie podejrzanych (PyFlag/FLUSH),
 • rozproszone systemy do masowego wyszukiwania informacji w sieci Internet zorientowane na konkretne scenariusze użycia (IBIS) oraz umożliwiające efektywną identyfikację profili na podstawie nieusystematyzowanych danych (SWAT).

Powyższe narzędzia komputerowe, w postaci prototypów oraz wersji wdrożeniowych, zostały przekazane do użytkowania lub testowania Komendzie Głównej Policji, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Straży Granicznej oraz innym jednostkom służb bezpieczeństwa publicznego.

Cele

Opracowanie zaawansowanych metod i stworzenie rozszerzalnych funkcjonalnie narzędzi informatycznych wspomagających działania operacyjne i śledcze służb bezpieczeństwa publicznego(wykrywanie przestępczości i gromadzenie materiałów dowodowych, analiza kryminalna).

Konsorcjum

Kierownik projektu:

 • Prof. dr hab. inż. Edward Nawarecki – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Instytucja realizujące projekt:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Informatyki.

Finansowanie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie?

Napisz do nas: projekty@ppbw.pl

Informacje o projekcie

Finansowanie
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Powiązane aktualności

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail