Zakończony projekt

PRZETWARZANIE TEKSTU W JĘZYKU POLSKIM

na potrzeby bezpieczeństwa publicznego

Informacje o projekcie

Fundusz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opis

Do realizacji wybrane zostały 3 pilotowe aplikacje, za które odpowiedzialne są odpowiednio ww. instytucje współrealizujące projekt. Aplikacje te (Tematy 1, 2 i 3) wymagają uzupełnienia istniejących luk technologicznych w zakresie narzędzi i cyfrowych zasobów językowych (Temat 4), co jest niezbędnym warunkiem powodzenia wszelkich dalszych przedsięwzięć w zakresie zastosowań technologii języka czy to w zakresie bezpieczeństwa, czy w innych dziedzinach.

 • Temat 1 – Komunikacja człowieka z systemem informatycznym w warunkach kryzysowych przy użyciu języka naturalnego (system POLINT-112) (UAM);
 • Temat 2 – Inteligentna wyszukiwarka akt sądowych na podstawie doświadczeń z zakresu przetwarzania kopiowanego tekstu i jego archiwizacji (AGH, KT);
 • Temat 3 – System monitorowania polskojęzycznej informacji w Internecie dla potrzeb analizy kryminalnej (AGH, KI);
 • Temat 4 – Budowa i rozbudowa niezbędnych elektronicznych narzędzi informatyczno-lingwistycznych (AGH; UAM).

Cele

Celem projektu jest rozwój technologii języka naturalnego i technologii informacji na potrzeby systemów informatycznych, w których automatyczne przetwarzanie języka polskiego służy podniesieniu poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Rezultaty

Przewidywane wymierne efekty projektu:

Prototyp systemu wspomagania systemów komunikacji (typu „telefon 112”) przetwarzającego informację przekazywaną w języku naturalnym (SMS, w dalszej perspektywie głos), ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kryzysowego w warunkach imprez masowych (typu Euro 2012) (Temat 1).

Prototyp wyszukiwarki akt sądowych szukającej obiektów tekstowych i graficznych na podstawie opisu sytuacyjnego albo z użyciem słów kluczowych (Temat 2).

System monitorowania polskojęzycznej informacji w Internecie dla potrzeb analizy kryminalnej (Temat 3).

Generyczne zasoby inżynierii języka polskiego (Temat 4): słowniki maszynowe, korpusy tematyczne, ontologie typu WordNet (PolNet) i ontologie specjalistyczne, gramatyki i parsery, algorytmy przetwarzania tekstu (wyszukiwanie, klasyfikacja, algorytmy „watermarkingu”).

Konsorcjum

Kierownik projektu:

 • Prof. dr hab. Zygmunt Vetulani – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kierownicy podprojektów:

 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech (AGH, KT);
 • Prof. dr hab. Wiesław Lubaszewski (AGH, KI);
 • Prof. dr hab. Zygmunt Vetulani (UAM, ZLISI).

Instytucje realizujące projekt:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji (ZLISI);
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Informatyki (KI);
 • Katedra Telekomunikacji (KT).

Finansowanie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie?

Napisz do nas: projekty@ppbw.pl

Informacje o projekcie

Finansowanie
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Powiązane aktualności

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail