Zakończony projekt

SYSTEM TŁUMACZENIA

automatycznego na potrzeby poprawy bezpieczeństwa

Informacje o projekcie

Fundusz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opis

Projektowany system tłumaczenia automatycznego zapewni wysoką jakość tłumaczenia dzięki wykorzystaniu korpusów z dziedziny bezpieczeństwa publicznego. Korpusy te zostaną wykorzystane w dwojaki sposób:

 • Uzyskany zostanie słownik polsko-angielski fraz o wielkości przekraczającej 1 milion jednostek;
 • Zbudowana zostanie pamieć tłumaczeń, w której przechowywane będzie ponad 8 milionów jednostek tłumaczenia.

System translacji automatycznej może zrealizować postulat niezwykle trudny do osiągnięcia w tłumaczeniu ludzkim: jednorodność tłumaczenia terminologii. Na przykład, z korpusu odpowiadających sobie tekstów z Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej w języku polskim i angielskim, który składa się z ok. 2 500 000 jednostek tłumaczenia, udało się automatycznie wyekstrahować 470 000 różnych fraz języka angielskiego (tradycyjne wielkie słowniki zawierają zaledwie od 50 000 do 80 000 fraz). Wstępna analiza wykazuje, że około 60% z tych fraz stanowią terminy, które powinny zostać przełożone na język polski w jeden określony sposób (tymczasem w analizowanych dokumentach większość terminów posiada dwa lub więcej różnych odpowiedników). Od tłumaczenia dokumentów istotnych dla bezpieczeństwa oczekuje się natomiast, by zdania tej samej treści były zawsze przełożone w ten sam sposób.

Prace będą koncentrować się przede wszystkim nad zapewnieniem wysokiej jakości tłumaczenia z języka angielskiego na język polski i odwrotnie. Wytworzony system umożliwi jednakże tłumaczenie z i na inne języki: w szczególności niemiecki, rosyjski i francuski, czyli języki najważniejsze z punktu widzenia geopolitycznego położenia Polski. W celu uzyskania poprawnej analizy składniowej tych języków, zostaną wykorzystane nowoczesne modele lingwistyczne oparte na istniejących korpusach opisanych składniowo.

Osiągnięte narzędzia będą mogły być wykorzystywane do tłumaczenia w sposób automatyczny dokumentów Unii Europejskiej, np. w Systemie Informacyjnym Schengen. Zastosowanie tłumaczenia automatycznego będzie również bardzo przydatne w czasie międzynarodowych imprez masowych, w znacznym stopniu usprawniając prace organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, np. podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Prowadzone badania mają na celu stworzenie prototypu systemu tłumaczenia mowy. We współpracy z zespołem prof. Grażyny Demenko, który w ramach PPBW realizuje projekt rozpoznawania mowy ciągłej języka polskiego, zrealizowany został prototyp systemu tłumaczenia mowy języka polskiego i angielskiego.

Cele

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu tłumaczenia automatycznego wysokiej jakości na potrzeby poprawy bezpieczeństwa międzynarodowego.

Konsorcjum

Kierownik projektu:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Jassem – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Instytucja realizujące projekt:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki.

Finansowanie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie?

Napisz do nas: projekty@ppbw.pl

Informacje o projekcie

Finansowanie
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Powiązane aktualności

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail